fbpx
Annonse:

Ingen tvil om at LNF er riktig

Fokuset på de gamle klausulene har gått ut over de vurderingene som burde fått mest oppmerksomhet. LNF scorer høyest på så godt som alle vurderingstema, det kan ikke være tvil om at det er den riktige løsningen.

Behandlingen av saken om hva slags reguleringsplan som skal utarbeides for «Hove camping» ble utsatt for å få en uavhengig vurdering av de gamle klausulene for området. Utsettelsen og valget av jurist var enstemmig, og vurderingen har nå kommet.

Jeg er ikke overrasket over vurderingene av de gamle heftelsene fra før krigen. Det var mer spennende om det lå noe i avtalene rundt kommunens kjøp – der kunne det jo ligge ting som ikke var tinglyst, men som likevel var bindende for kommunen – men jeg ser at heller ikke var tilfelle.

Min oppfatning er at det skjelden lønner seg å forfølge et juridisk spor for å stoppe en politisk beslutning. Det er selvsagt viktig å gjøre ting lovlig og riktig, men dersom det er politisk flertall for et bestemt resultat kan man vanligvis rydde juridiske hindre av veien.

Samtidig syns jeg det er synd at det er sånn i denne saken, og skulle ønske at Staten hadde satt strengere betingelser enn de gjorde ved overdragelsen. Når Staten ikke gjorde det, må kommunen – bystyret – være voksne og ta dette ansvaret selv. Jeg har et håp om at mine kolleger – de folkevalgte i kommuneplanutvalget og bystyret – tar på alvor det sårbarhetsanalysen og konsekvensutredningen viser, nemlig at LNF er det eneste alternativet som ivaretar natur- og kulturverninteressene i tilstrekkelig grad og dermed sikrer de unike verdiene i dette området for fremtidige generasjoner.

Fokuset på de gamle klausulene har gått ut over de vurderingene som burde fått mest oppmerksomhet, og som det er brukt store ressurser på å få fram, nemlig sårbarhetsanalysen og konsekvensutredningen. Noe har imidlertid blitt sagt om disse i debatten, og et viktig poeng er hva som er brukt som 0-alternativ. Den campingen som var der var ingen ideell løsning sett ut fra et natur- og miljøvernperspektiv, men det var den situasjonen det var mulig å sammenligne med. At «Camping light» scorer bedre enn 0-alternativet betyr ikke at det er en god løsning, vi må stille de strengeste krav i et område som ligger inntil- og har så stor påvirkning på nasjonalparken. Når LNF nå scorer høyest på så godt som alt kan det ikke være tvil om at det er den riktige løsningen.