fbpx
skip to Main Content

Hvorfor nye øvingslokaler i Arendal?

 

Etter diverse artikler og nyhetssaker om denne saken føler jeg behov for litt nyansering om behovet for nye øvingslokaler og kulturskolebygg i Arendal.

Det er altså ikke slik att det ikke finnes noen øvingslokaler for musikkorps og orkester her i kommunen.Flere av «de nye» skolene som Stuenes og Stinta har gode lokaler.Problemet er att på disse er kapasiteten sprengt.Dagens skole har behov for lokaler også på kveldstid både for møter,undervisning og arrangementer for elevene på skolen.Dette må til for å skape ett godt oppvekstmiljø i hver enkelt skolekrets.Slik det er i dag kommer dette i konflikt med aktivitetene til det frivillige musikkliv.Stinta skole er opptatt hver dag hele året,80% av aktiviteten består av øvelser for voksne mennesker.Det oppstår da en urettferdig konkurranse mellom det frivillige musikkliv og skolekretsenes behov for ett kveldstilbud til sine elever.På Stuenes skole som også er i ferd med å fylles opp er det umulig å ha ungdomsklubb samtidig som det er korpsøvelse.Slik det er i dag kastes altså det frivillige musikkliv ut av sine øvingslokaler hver gang det er ett skolearrangement uten en alternativ øvingsplass.

Jeg må berømmme Stinta skole som prøver så godt de kan å ikke legge ting på kveldstid men slik skal det ikke være.En skole må kunne ha plass til egne arrangement og tilbud uten å få dårlig samvittighet.

Veldig ofte er dirigenten ansatt i Arendal kommune, på den måten kaster arbeidsgiveren ut sin arbeidstaker fra sin arbeidsplass med full lønn uten å tilby en alternativ plass å jobbe.Korpset/orkesteret betaler Arendal kommune for en dirigentjeneste de da ikke kan stole på att de får hver uke i og med att den kommunale arbeidstakeren ( i dette tillfelle dirigenten ansatt i kulturskolen) kan risikere att det ikke finnes ett øvinglokalet jobben kan utføres på og øvelsen må da avlyses.

Arendal Kulturskole er også i utvikling og har ett desperat behov for mer og større plass som kan disponeres av elever og lærere gjennom hele dagen.Musikk,kultur,kunst, teater lager lyd.Til dette trengs det produksjonslokaler som er beregnet for dette og som er ledig «når kunden» trenger det.Kunden i denne sammenhengen er Arendals befolkning,korps,orkester som kjøper en tjeneste av kommunen og som andre kunder forventer att tjenesten leveres til avtalt tid på rett sted.

Det virker som noen politikere ikke har helt forstått sakens kjerne når de sier att det ikke trengs nybygg men en bedre tillrettelegging av allerede eksisterende bygg.De nye lokalene kan selvfølgelig ligge i forbindelse med en skole dersom dette er hensiktsmessig men de må altså bygges med det formål att de skal brukes som kulturskole og øvingslokaler.Vi som jobber ,og er med i musikklivet i Arendal har allerede fordelt øvingsdagene i ett nytt produksjonslokale.Vi kan love att det vil være øvelser og aktivitet i disse lokalene hver dag hele året.

Vi trenger altså ett sted med nye øvingslokaler til det frivillige musikkliv som voksenkorps ,orkester,storband og kulturskole.På den måten frigjøres plassen på de lokale skolene til deres eget skolekorps ,ungdomsklubb og andre viktige aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet.

Dette vil resultere i ett enda bedre tilbud til byens musikere både proffe og amatører.De nye øvingslokalene kan også leies ut som øvingshotell på dagtid noen som kan gi inntekter.

Jeg registrere att Arendal dessverre kommer dårlig ut i diverse levevilkårs undersøkelser på landsbasis.Mange innbyggere i Arendal har ett dårlig fritidstilbud.Vi må legge tilrette for att tilbudet rundt i kommunen skal bedres og ikke kveles av usunn konkurranse om lokaler.

Dette er en vinn vinn situasjon for kommunens innbyggere som tross alt ikke bare er opptatt av fotball. Arendal fikk under Arendalsuka prisen «Årets musikkommune 2016». Dette er jo ett bevis på att musikklivet i Arendal er synlig i resten av landet.Hvorfor kan ikke politikere i Arendal også se oss? Kjære politikere og rådmann la oss gjøre oss fortjent til prisen.

 

Lars-Bjørnar Strengenes
kulturell fotsoldat i Arendal Kommune

Back To Top