fbpx
skip to Main Content
FYLLEKJØRTE: En 66-åring kjørte ned naboens levegg, i fylla på Hove camping. Illustrasjonsbilde/Arkivfoto

Hvorfor ble Hove Camping holdt utenfor nasjonalparken?

Hove Camping ligger i dag som en øy i Raet nasjonalpark. Den kom ikke med i nasjonalparken der den natur- og landskapsmessig hører hjemme. Samtidig, ved opprettelsen av Raet nasjonalpark, mistet området det vern det hadde i Raet landskapsvern. Merkelig så godt dette passer med HDU og Canvas Hoves planer.

Dette merkelige har hele tiden blitt forklart, både fra HDU, fra kommunalt hold og fra fylkesmannens stab, med at det var Staten som sa nei, Hove Camping hadde for mye infrastruktur til å legges inn i nasjonalparken. Tar man imidlertid bort campinghyttene og vognene, så er der ikke mer infrastruktur igjen, enn det man har i hyttefelt i nasjonalparken mellom Spornes og Bjelland. Man må derfor tro at grunneier Arendal kommune også kunne ha fått området der campingplassen ligger inn i nasjonalparken, om man bare hadde ønsket det. Men noen hadde kanskje et ønske om å holde området utenfor og få det slik det ble?

Under Høyres åpne møte i kulturhuset 27. februar kom det ikke frem så veldig mye nytt, bortsett fra at lokalbefolkningens sterke følelser for Hove området ble understreket, og at folk langt foretrekker naturens fred og ro enn all slags tilrettelagte aktiviteter. Ved møtets begynnelse holdt styreleder Ingunn Kilen Thomassen et innlegg der hun bl.a. satte opp en lysbilde-tekst i store bokstaver: «OMRÅDET VIL BLI MER TILGJENGELIG FOR ALLMENNHETEN». Dette er visst hennes mening, men kan hun forklare hvor i den tidligere fremlagte «Konseptskissen» folk skal få så mye bedre plass? Er det mellom den lange rekken av bobiler man har tegnet inn, er det mellom yoghurtene eller hva de nå kaller teltene fra Himalaya, eller er det i «drop-in caravan» området? Eller er det faktisk planlagt at allmennheten også skal opp i trærne for å få bedre plass? Denne tullete påstanden om at allmennheten blir tilgodesett ved salg til private må man snart slutte med, for folk har hele tiden hatt full adgang i det eksisterende campingområdet. Det må jo også styreformannen i HDU vite, det er jo HDU som har styrt og leid ut campingplassen! Folk er ikke så dumme som noen tydeligvis tror! At folk ikke liker å gå tett forbi folks privatliv, er en helt annen sak, og blir ikke annerledes om Canvas Hoves store planer blir gjennomført.

Nå vil selvfølgelig representanter fra HDU og Canvas Hove hevde at det er ikke sikkert det blir slik som på «Konseptskissen», og det passer jo med hva Jan Fasting forklarte i sitt innlegg på Høyre møtet: Man tenkte seg også en nydelig teltplass ned mot Hovekilen, når bare gjerdet og hovedveien ble fjernet. Så når man fjerner veien, så må selvfølgelig «allmennheten» pent passere mellom alle gjestene, noe vi ikke ser spesielt frem til.

Nina Roland fra Høyre tok opp at undertegnede to ganger i avisene har hevdet at Staten i sitt salg til kommunen innførte klausuler i skjøtet, til fordel for allmennheten og naturverninteressene. Derfor fikk kommunen hele Hove området for kun 6 millioner. Hadde man fått en ekstern vurdering av dette? spurte fru Roland. Nei ble det svart, det hadde man ikke, man så det ikke som nødvendig og man så ingen forskjell mellom forrige driver av campingplassen og den nye. Saken var den samme. Men det er den jo virkelig ikke! Borch Olsen bygde og eide den oppførte kafeteriaen, men han eide ikke Josephsens gamle hytte utenfor campingplassen og han eide ikke den tyske hytta på Såta, langt utenfor campingplassen. Han satt ikke i et aksjeselskap som har fått kontrakt på området i 25 år, og han hadde slettes ikke planer om å bygge og selge 100 hytter i området til private, pluss å bygge hytter og gangbroer oppe i trærne. Ikke eide han brygga, og han hadde ingen fine planer om å bli Norges fremste destinasjon for sjø nære aktiviteter heller. Om noen er så nonsjalante at de inngår kontrakter uten å bry seg om tinglyste klausuler, så har de vel lov til en slik dumhet. Men om de er blitt gjort oppmerksom på forholdet og heller ikke da ønsker å følge det opp, så må andre gjøre det for dem.

Inge Fredriksen, gartner og nåletrespesialist og lokalkjent i Hove-skogen fra han var gutt, har tidligere advart mot markslitasje og nye aktiviteter på Hove. Han påpekte i møtet at det nå var «et vanvittig tråkk i området». Så stilte han et betimelig spørsmål som fikk applaus: Hvorfor er ikke Hove Camping med i Nasjonalparken og hvorfor har området til og med mistet det vernet det hadde i Raet landskapsvern? Han viste til at infrastrukturen i campingplassen lett kunne ha blitt fjernet, det meste er jo flyttbare enheter, og da ville det stå igjen langt færre bygninger i forhold til det man hadde i hyttefelt akseptert i nasjonalparken øst for Spornes. Fredriksen spurte om det var blitt jobbet fra kommunens side for å ta Hove ut av vernet?

Styreleder i HDU hadde i sin innledning informert, at da nasjonalparken ble vedtatt i desember 2016, så ble samtidig verneforskriften opphevet. «Dette åpnet opp for andre utviklingsmuligheter av området, som det tidligere ikke hadde vært anledning til på grunn av strenge bestemmelser i verneforskriften», sa hun. Så det passet altså som hånd i hanske for HDU og Canvas Hoves planer, at Hove Camping mistet sitt vern.

Til Fredriksens spørsmål hadde hun det svar, at hun var blitt fortalt at initiativet til å oppheve vernet hadde kommet fra statlige myndigheter rett før nasjonalparken ble vedtatt. Hun var litt i tvil om det var rådmannen, eller Skjæveland som hadde vært på et møte i departementet, men da tilstedeværende kommunalsjef Skjæveland ikke tilsto at han hadde vært i møte med Staten, så nevnte hun igjen rådmannen. Han hadde fortalt henne at initiativet var kommet fra statlige myndigheter. Det hadde vært for mye infrastruktur i camping området til å opprettholde et vern.

Campingområdet på Hove, som er folks friområde, mistet først sin plass i nasjonalparken, deretter sitt landskapsvern. Da landskapsvernet ble innført ved kongelig resolusjon 15.12.2000, etter initiativ av fylkesmann Signe Marie Stray-Ryssdal i 1991, var der allerede en campingplass i området. Hvordan kunne det landskapsvernet tåle den samme infrastruktur som man ikke tålte fra desember 2016?

Jomfruland nasjonalpark var litt tidligere ute enn Raet nasjonalpark, og en tid hadde begge samme styringsgruppe. Et referat et møte 29.april 2015 i styringsgruppa for Jomfruland og Raet nasjonalparker er interessant. Møtet ble holdt på Villa Bergland i Kragerø, og til stede var ordfører i Arendal, to representanter fra fylkeskommunen og hele 4 fra fylkesmannen i Aust-Agder. I sak 2015/1 informerte fylkesmann i Aust Agder, Øystein Djupedal følgende: «Det er god dialog og prosessen går bra. Styret i Arendal drift- og utviklingsselskap har gjort vedtak som støtter at Hove Camping holdes utenfor nasjonalparken som landskapsvernområde. Styret for Hove har gjort vedtak som løser problemstillingene der». Styreleder Kilen Thomassen har vært medlem av styret siden 2011, så hun må jo vite om dette, men nevnte det ikke med ett ord!

Noen har altså foreslått at Hove Camping skulle holdes utenfor nasjonalparken, og HDU har vedtatt sin støtte. Og fylkesmann Djupedal og ordfører i Arendal har tydeligvis ikke hatt noe imot det. Alt er greit. Djupedal har tatt og fått mye av æren for etableringen av Raet nasjonalpark. Har han også æren for at Hove Camping ble holdt utenfor?

Nå har bråket omkring HDU og Canvas Hoves planer på Hove vart i over 4 måneder, med mange involverte. En man hører veldig lite fra, er rådmann Danielsen i Arendal kommune. Siden han nå er nevnt av styreleder i HDU, så kan rådmannen kanskje opplyse om hva møtet med departementet dreide seg om, og om han vet noe om lokale utspill fra Arendal for å ekskludere Hove Camping fra nasjonalparken og deretter også fra Rart landskapsvernområde?

Denne saken, fra Arendal kommune fikk kjøpt hele Hove fra Staten i  1998, svært billig, men med klausulert kjøpekontrakt til fordel for lokalbefolkningen og naturen, til opprettelsen av HDU AS i 2002, til fjerningen av Hove Camping fra landskapsvernet, til at Jan Fasting i HDUs styre får kontrakt på å overta hele området med selskapet Canvas Hove, og ved alt hemmeligholdet, samt ved etableringen av en tilleggskontrakt fra Arendal Eiendom KF så eiendom kan bli kjøpt, er nå så betent at den krever noen gode, ærlige svar, eller en VARSLER.

Saken vil også roe seg, dog etter stor feiring i lokalbefolkningen, om Bystyret bestemmer at campingplassen nedlegges, området restaureres til natur og får sin plass i nasjonalparken, der det naturlig hører hjemme.

Alf M Sandberg, Bratteklev

Back To Top