fbpx
Annonse:

Hvordan vil du dine skattepenger skal forvaltes ?

Hvordan vil du dine skattepenger skal forvaltes ? Det er et vesentlig spørsmål, som også danner utgangspunkt for hvordan man stemmer ved kommune- og stortingsvalg.

Uansett hvilket politisk parti du eller jeg velger å stemme på, så har vi allikevel noen grunnleggende verdier som forener oss.

Politisk uenige om veien, ja, men vi ønsker alle det beste for våre egne, de rundt oss og landet vi bor i. De fellesverdiene vi alle prissetter, handler om grunnleggende ting. Uansett partitilhørighet og politisk ståsted, ønsker vi alle å bli behandlet med respekt, som et minimum.

  • Å sammenlikne mennesker med kakkelakker er ikke respektfullt!
  • Å ta slike dehumaniserende holdninger i forsvar er ikke respektfullt!
  • Å publisere et bilde av et menneske og en kakkelakk for å skape et narrativ om at et menneske er et skadedyr er ikke respektfullt!

Vær så snill, la oss være enige om det.

I Norge har vi ytringsfrihet. Hege Storhaug og Rita Karlsen i HRS har utpekt Islam og innvandring fra muslimske land som samfunnsfiender. De ønsker å skape et fiendebilde, nærmest til enhver pris. Med sannhet eller løgn. Som da Hege Storhaug ble konfrontert av den innvandringskritiske journalisten Jon Hustad i TV2 programmet «Underhuset» med sine mange faktafeil i boken «Islam – Den 11. landeplage» (bestselger i 2015), beklaget hun seg med at hun neste gang ville be Jon Hustad faktasjekke boken hennes før den ble publisert.

Ok. Dette er faktisk innenfor Hege Storhaug, Rita Karlsens og HRS sin rett, godt forankret i Norsk Lov §100 – Ytringsfrihet.

Rent hypotetisk, la oss også gjøre et tankeeksperiment hvor vi ser for oss at det ikke finnes annen paragraf i Norsk Lov som beskytter enkeltindivider mot krenkelse og at HRS er i sin fulle rett til å publisere et bilde av Sumaya Jirde Ali sidestilt med en kakkelakk.

Er dette samfunnsnyttig å publisere et slikt bilde?

Er dette holdninger og ytringer som skal finansieres over statsbudsjettet ?

Uansett partitilhørighet, bør svaret være et klart og tydelig NEI!

Saken dreide seg i utgangspunktet om Høyesterett sin dom i saken mellom Sumaya og en etnisk norsk kvinne som sammenliknet Sumaya med kakkelakker. HRS benytter anledningen til å publisere et bilde av Sumaya, sidestilt med en kakkelakk, og i samme åndedrag anmode myndighetene til å kaste all anstendighet på dynga og skrote §185 i Norsk Lov som omhandler hatefulle ytringer.

Den slags illustrasjon, retorikk og menneskefiendtlig skremselsbilde som HRS maler fram, kjenner man godt igjen om man bare har skrapt litt i toppen av propagandaen fra førkrigstiden.

Er saken uvesentlig og er det nå noen av oss driver med overfortolkning ?

Det kan umulig være uvesentlig. Som nevnt har HRS mottatt millionbeløp over statsbudsjettet gjennom flere år. HRS har også over 25.000 følgere på sosiale medier.

Overfortolkning kan det heller ikke være dersom man tar seg tid og leser de mange sider med kommentarer under artikkelen som var publisert av HRS.

HRS sine følgere biter rett på kroken. De elsker det. De fråtser i retorikken som er formidlet gjennom en illustrasjon. De samler seg rundt det «faktum» at kakkelakker er skadedyr, men disse er tross alt nyttige i næringskjeden. Mennesket Sumaya er omtalt som verre enn en kakkelakk. Hun omtales som unyttig, overflødig.

Side etter side med overveldende hat

Jeg spør igjen, er dette holdninger og retorikk vi gjennom våre skattepenger skal finansiere og skape en plattform for ?

Etter alt jeg kan forstå bør det være tverrpolitisk enighet om å kutte statsstøtten til HRS.

Når det gjelder dehumaniserende retorikk, går det en tåkete, mørk og dyster vei fra ord til handling.

Vi som samfunn må ikke finansiere brolegging og vedlikehold av en slik vei.

Det er på høy tid at regjeringen tar affære og kutter statsstøtten til HRS.