fbpx
skip to Main Content

Hvordan forbedre tjenestene til pasienter med lymfødem?

Lymfødem er en kronisk sykdom som gir hevelse i armer og ben. Andre deler av kroppen kan også rammes. Noen pasienter opplever at lymfesystemet blir skadet som følge av en operasjon eller ved strålebehandling. Andre kan ha medfødte sykdom som resulterer i væskeansamling i lymfeårene.

I Aust-Agder har mange av brukerne organisert seg i Aust-Agder Lymfødemforening. Den fremmer medlemmenes sak ved å presse på for å øke behandlingstilbudet. I et leserinnlegg nylig angripes Arendal kommune for å gjøre alt for lite for denne pasientgruppen.

I 2014 ble det opprettet en driftshjemmel i Arendal som nå utelukkende hjelper mennesker med lymfødem. En av fysioterapeutene bruker hele stillingen til å arbeide med lymfødem. Fysioterapeuten jobber i praksis mer enn det hun har tildelt driftstilskudd på. Hun er dyktig, har en faglig god praksis, og er flink til å gjøre riktige prioriteringer. Med en så god fysioterapeut på plass så oppsøker pasienter fra nabokommunene tilbudet. Arendal kommune har så langt valgt ikke å nekte disse gjestepasientene fysioterapibehandling. Fire av 10 pasienter som søker behandling for lymfødem i bor i andre kommuner, mange er fra Tvedestrand og Froland. Dette er grunnen til at vi forsøker å finne en løsning i Østre-Agder-samarbeidet, noe som så langt dessverre ikke har resultert i en utvidet tjeneste.

Ja, vi trenger flere fysioterapeuter i Østre Agder som kan utføre denne behandlingen. Det er ikke gitt at det er Arendal kommune alene som skal løse denne oppgaven. Dersom det hadde vært slik at Froland kommune, Tvedestrand kommune og de andre kommuner i Østre Agder kunne bidra med ressurser til å betjene sine egne pasienter, vil Arendal kommune høyst sannsynlig ha tilstrekkelig dekning. Det er rimelig at de andre kommunene bidrar til å utvide behandlingskapasiteten. Det er ønskelig å få et samarbeid mellom kommunene i Østre- Agder for å øke kapasiteten på lymfødem.

Dette betyr ikke slik at Arendal kommune sitter helt stille i båten. For det første er vi åpen for å samarbeide med andre kommuner for å utvide behandlingstilbudet. For det andre vil vi når det blir ledig driftshjemler inne privat fysioterapi, vurdere hvilken fagkompetanse Arendal kommune har behov for. For det tredje har Arendal kommune søkt om midler fra Fylkesmannen i Aust-Agder til å videreutdanne en av våre kommunefysioterapeuter i lymfødembehandling. Vi håper på positivt svar på denne søknaden.

Arendal kommune har vedtatt en plan for fysio- og ergoterapi. Lymfødem er en av flere viktige utfordringer som vi må arbeide med. Barnefysioterapi, psykomotorisk behandling og manuellterapi er andre områder som også bør forbedres. Innen ergoterapi trengs også forbedringer, det er behov for flere stillinger også her. På alle disse områdene er det aktuelt med samarbeid med kommunene rundt oss.  De som utreder kommunestrukturendringer får notere seg at det her finner argumenter for å skape en større kommune, der også Froland bør være med.

 

Jeg vil anbefale Aust-Agder lymfødemforening om å ta kontakt med Froland kommune og Tvedestrand kommune, den dagen de stiller opp for å betjene sine pasienter så klarer vi å løse dette.

Atle Svendal (Ap)

Leder av Bystyrets komite for helse-, omsorgs og levekår

Back To Top