fbpx
skip to Main Content

Hvis klima hadde vært en bank, hadde det vært reddet for lengst!

Disse ordene kommer fra SVs partileder Audun Lysbakken. Han er, som mange av oss andre, provosert av hvor lite verdenssamfunnet og dagens regjering tar klimakrisen på alvor. Under finanskrisen så vi hvordan statene mobiliserte alle ressurser og store pengebeløp for å stoppe krisen. Men under denne eksistensielle krisen som rammer både oss som lever her nå og de kommende generasjoner, ser vi handlingslammede politikere som ikke tar inn over seg at verden er i krise.

Mens vi venter på å få byttet ut dagens regjering ved Stortingsvalget i 2021, får lokale krefter ta saken i egne hender. Bygd etter bygd, kommune etter kommune og fylke etter fylke må vi velge inn politikere og partier som vil innføre og gjennomføre lokale klimatiltak. For mye av jobben kan gjøres lokalt, men da trenger vi politikere som våger å ta grep. Det kan velgerne hjelpe til med.

Arendal SV tar klima og miljø på alvor og vil stille strenge krav til Arendal kommune, bedrifter og private. Naturen skal ikke forurenses av verken kloakkutslipp, plast eller andre giftstoffer. Arendal SV ønsker at Arendal kommune innskjerper krav til, og kontroll med, alle forurensningskilder i kommunen. SV vil arbeide for klimanøytralitet samt verne sårbare natur- og jordbruksarealer. SV vil arbeide for en streng, bærekraftig og forutsigbar arealforvaltning. Vi må sette krav til utbyggere i forhold til støy, utslipp, bokvalitet, kollektivmuligheter, gang/sykkelstier og god terrengtilpasning. Det betyr blant annet mindre flatsprenging og ødelagte naturlandskap. Vi må kreve tilgang til nærnatur ved utbygging av boliger og sikre allemannsretten.

Vi har blant annet programfestet følgende:

* Å gjøre det mer attraktivt og lettere å gå, sykle og reise kollektivt.
* Vi vil jobbe for å få et utvidet fergetilbud koplet med busstilbudet.
* At Arendal kommune skal gå inn som medeier i Agder Kollektivtrafikk (AKT).
* Sikre en renere byfjord og badesteder ved at kloakkutslipp direkte i sjøen stanses.
* Ha fokus på naturvern ved planlegging av veier og andre naturinngrep.
* Fase ut bruken av gummigranulat på kunstgressbaner, og sørge for en forsvarlig håndtering av det som allerede er i bruk.
* Legge til rette for bruk av egenprodusert, miljøvennlig energi.
* Jobbe målrettet for å redusere plastforbruket i kommunen gjennom samarbeid med næringslivet og andre.

Back To Top