fbpx
Annonse:

Hva mener du?

Gode omsorgstjenester burde være en selvfølge i enhver kommune.

I Arendal kommune er det lagt opp til at man skal bo hjemme lengst mulig og få de tjenestene man trenger der. Det er sikkert fint for mange, men da er det viktig for kommunen å fange opp alle, også de som i dag ikke har kommunale tjenester.

I regjeringserklæringen fra Jeløya fikk FrP gjennomslag for å etablere et nasjonalt eldre-, pasient og brukerombud.

I Statsbudsjettet for 2019 følger regjeringen opp dette med en bevilgning på kr. 4 mil. Dette er gledelig. De eldre fortjener det beste.

Ombudets intensjon er å sette helse – og omsorgstjenester til eldre på den politiske dagsorden. Pasient- og brukerombudenes høringssvar til dette ombudet gir en sterk støtte til et eldreombud.

Denne opprettelsen av et sentralt eldreombud innebærer at kommunene må sette større fokus på eldreomsorg.

Dette er kjernen i dette innlegget. Kommunen må sterkere på banen for alle eldre, også til de som i dag ikke mottar kommunale tjenester.

Mange eldre bor alene i sine boliger og langt fra alle har nære venner, naboer eller familie som kommer innom for en prat.

De føler seg derfor ofte ensomme og kan oppleve en sviktende helse uten at noen registrerer det.

Slik vil vi ikke ha det i vår kommune.

I 2013 deltok Arendal kommune i et prosjekt i Aust-Agder om forebyggende hjemmebesøk til eldre født i 1935 som ikke hadde kommunale tjenester.  Flere av disse sa ja til besøk og synes at dette var positivt. Konklusjonen fra dette prosjektet var at det ville være gunstig å ha denne tjenesten i Arendal kommune. Imidlertid ble ikke prosjektet videreført av budsjettmessige hensyn.

Denne tjenesten er for oss meget viktig. Vi kan ikke slå oss på brystet og skryte av en flott eldreomsorg når det ikke gjelder alle. Enhver kommune burde ha en oversikt over sine innbyggere, spesielt eldre aleneboende.

Denne saken tok vi opp med ordføreren i bystyret i Febr. 2019. Svaret vi da fikk var, slik vi tolket det, noe utydelig. Vi i FrP ønsker kommunalt eldreombud på agendaen før kommende kommunevalg. Viktig å se hva de forskjellige partiene står for i denne saken.

Arendal FrP ønsker med dette innlegget tilbakemelding fra våre innbyggere om hva de mener.