fbpx
skip to Main Content

Hva er visjonene for næringslivet i Arendal?

Og hva er de store politiske grepene som må tas for å understøtte et næringsliv som ønsker å ta steget inn i morgendagens grønne økonomi. Det burde vært de store spørsmålene i NHO Agder og Arendal næringsforenings næringslivsdebatt, hvor alle partier og lister som stiller til valg, var til stede. Debatten viste, dessverre, et politisk flertall som har lite visjoner og overordnede tanker for næringspolitikken i Arendal.

Næringslivsdebatten hadde tre hovedtemaer: samferdsel, næringsutvikling og Arendals rolle i det nye Agder. De aller fleste ordførerkandidatene var i samferdselsdebatten opptatt av å sette bilen i fokus. I sentrum har de fleste ordførerkandidatene klare formeninger om bilens plass – færre er opptatt av å sette menneskene i fokus for sentrumsutviklingen. Hvor kan vi kjøre og hvor kan vi parkere, syntes å være hovedfokus. For Venstre derimot, er det overordnede spørsmålet hvordan vi utvikler et bysentrum til beste for menneskene som er der og hvordan kan vi stimulere til at flere bruker sentrum. Venstre tror at en avklaring av kanalspørsmålet (enten det nye bystyret lander på ja eller nei til kanaler) er viktig, at det raskt må komme på plass en helhetlig sentrumsplan og at vi i større grad kan ta byrommene i bruk. Det siste betyr konkret at vi kan gjøre Strandgaten og Peder Thomassensgate bilfri, samt fjerne parkeringsplassene på Jaktekaia og Rådhuskaia.

Debattens hovedtema var næringsutvikling, igjen et tema som dessverre avdekker mangel på visjoner blant de fleste ordførerkandidatene i Arendal. Når opposisjonens fremste argument for en endring i styring av kommunen, i en næringsdebatt, er at de har hørt om noen som for sent får behandlet  sin reguleringssak, ja da mangler visjonene. Ei heller diskusjonen mellom Høyres Sissener og Aps Nordli,  om gesimshøyder, bidrar til å løfte nivået på næringsdebatten. Venstre har, med lederskapet i komite for kultur, miljø og næring, ledet en prosess mellom politikere og næringslivet, som har ført til at kommunen nå har en næringspolitisk plan. Sammen med at vi nå regulerer næringseiendommer, gjør at næringslivet i dag har en helt annen forutsigbarhet for å etablere og drive næring i Arendal, enn man hadde bare for få år siden.

Men vi må videre! Derfor ønsker Venstre et forsterket fokus på hvordan kommunen kan ta en offensiv posisjon for å bli en grønn næringslivskommune. Vi har en fantastisk kompetanse knyttet til leverandørindustrien til offshore. Denne må vi sikre gode betingelser, slik at kompetansen som finnes i kommunen, forblir her og at de kan ta en viktig rolle i det grønne skiftet. Med ny E-18 har Heftingsdalen en unik mulighet til å kunne bli et senter for sirkulær økonomi. Men da må vi ha et politisk fokus på dette arbeidet. Videre har vi en offensiv havn, som alle partier jobber tverrpolitisk med å på plass en vei til. Områdene rundt Eydehavn har mulighet til å bli sentrum i en ny, grønn kraftforedlende industri. Her er Sørlandet, ved Eyde-klyngen, i førersete med prosjektet BATMAN, et prosjekt for gjenvinning av batterier. La oss ha som ledetråd: «hva ville Sam Eyde ha gjort?». Venstre tror neppe at godeste Sam Eyde ville ment at krangel om gesimshøyder er det viktigste fokuset for å utvikle næringslivet i Arendal.

Siste avdeling i næringsdebatten, omhandlet Arendals posisjon i det nye Agder. Igjen ble det fra de fleste ordførerkandidatene fremvist beskjedne visjoner. Vi er alle enige om at Arendal har og fortsatt skal ha den ledende rollen i et Østre Agder samarbeid. Venstre mener dog at dette ikke er nok. Mens de fleste partier er opptatt av å snakke ned Arendals forhold til Kristiansand, mener Venstre at Arendal OG Kristiansand må samarbeide, slik at Agder samlet som region, kan bli en vital aktør. Både i nasjonalt og globalt perspektiv er Arendal og Kristiansand relativt små aktører. Med et visjonært og tydelig politisk lederskap, kan vi sammen med Kristiansand utvikle en slagkraftig region. Å ha som politisk prosjekt å gjøre våre naboer til hovedfiende, er ingen tjent med – spesielt ikke Arendal.

Venstre ønsker å løfte visjonene og de store spørsmålene i næringspolitikken. Det er med modige og kloke valg vi kan skape et enda sterkere næringsliv, et næringsliv som tar klimautfordringene på alvor, skaper nye arbeidsplasser og løfter levekårene i kommunen.

 

Back To Top