fbpx
Annonse:

Hva er egentlig demokratisk?

Vi lever i en merkelig tid hvor det etablerte er truet i mange land i Europa. Partene skriker til hverandre at motparten ikke respekterer demokratiet og er udemokratiske.

Gule vester fortsetter sine protester i Frankrike og Brexit er blitt største parti i England. Er gule vester udemokratiske? Tror det er ca. 70% oppslutning gule vester har i Frankrike?

Her i landet er protestpartier som Bompengepartiet på kort tid  største parti i Bergen og i flere andre byer i landet vårt.  Bompartiet har en sak og det er å nedlegge bomstasjonene.  Er det demokratisk? Våre folkevalgte har jo etablert de, men mot flertallets vilje.

Her i byen har vi Arendalsuka, hvor politikk skal diskuteres. Her er alle velkommen med sine meninger, men for all del ikke alle meninger og ytringer.

Noen, som FMI og Alliansen er ikke velkommen. Hor demokratisk er det?

 

Hvor nyttig blir egentlig den politiske debatten når aktører ikke kommer på banen?

Er skillelinjene mellom høyre og venstre, blått og rødt mere en gammel overlevning som er gått ut på dato? Det mener flere og flere her i landet, hva mener du?

Er det mere relevant å skille mellom globalister og nasjonalister og mellom partistyre og direktedemokrati/folkestyre. Og er de enkelte politiske sakene både lokalt og nasjonalt det viktigste?

Hvem har rett til å kalle det ene eller det andre for udemokratisk? Flere og flere er misfornøyde med både lokale og nasjonale politikere som iht  grl paragraf 49 er satt til å forvalte iht. til folkeviljen.  Gjør de det når unge familier ruineres og må innskrenke på sosiale aktiviteter pga. bompengeutgifter? Når FM nettet slukkes,  og ACER forvalter strømmen vår, samt at AMS målere tvangsinnstallleres? Denne lista er mye lengre.

Tror tiden er inne for at flere ubehagelige spørsmål blir offentlig debattert, og at vi ikke innskrenker grunnlovfesta ytringsfrihet og innsynsrett.

I henhold til grunnlovens paragraf 98 er vi alle like for loven og da eliminerer grunnloven all form for rasisme. Grunnloven er loven over alle lover, den må vi alle rette oss etter.