fbpx
skip to Main Content

Høyres kamp mot demokratiet

Styrking av demokratiet er et av Jan Tore Sanners kamprop for kommunereformen. Så langt viser prosessen at det stikk motsatte blir resultatet. De fem kommunene i Aust-Agder som nå vurderer sammenslåing får som resultat en dramatisk endring av lokaldemokratiet om sammenslåing blir resultatet. I dag er det 113 representanter i disse fem kommunene, i utkastet til intensjonsavtale vil et kommunestyre for en storkommune bestå av 59 representanter, altså omtrent en halvering. Hvilket grunnlagt det er for å tenke på dette tallet, foreligger det så langt ingen forklaring på. At folkets røst skal reduseres er en klar svekkelse av demokratiet.

Høyre har heller ikke sans for folkeavstemninger i forbindelse med kommunereformen. Høyre er av den oppfatning at vi, folket, ikke har vett og forstand til å ytre oss i en så vidt viktig sak. Mener Høyre at politikere er en opphøyet «rase» som har bedre forutsetning enn oss andre til å vurdere «vanskelige» saker ? Demokratiet er jo tuftet på ideen om at politikerne velges av og blant folket. Dette er tydeligvis ikke Høyre enig i.

Johnny Hermansen
Kolbjørnsvik

Back To Top