fbpx
Annonse:

Høyrepolitikk løser deltidskrisen

Forrige helg viste TV2 nyhetene et innslag der Arbeiderpartiets nestledere Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran besøkte Røed bo og omsorgssenter i Arendal. Sykehjemmet hadde fått mer fornøyde beboere og ansatte etter at de sørget for flere hele, faste ansettelser. Dette ble applaudert av de to nestlederne. I reportasjen kom det frem at sykehjemmet hadde fått heltidskabalen til å gå opp gjennom bruk av alternative turnusordninger med langturnus på opp til 12,5 timer. Disse pilotforsøkene, som også skjer på andre bo og omsorgssentre i kommunen, som Nyskogen, har Arendal Høyre støttet fullt opp om. Vi ser også viktigheten av løpende evalueringer og individuelle tilpasninger.

Slik turnus ble mulig etter at regjeringen foreslo endringer i arbeidsmiljøloven i 2015. Ikke bare stemte Arbeiderpartiet mot regjeringens forslag i Stortinget. Deres daværende arbeidspolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen, sa den gang til Dagbladet at endringene ville føre til mer deltid. Nå applauderer de altså resultatene. Ufrivillig deltid er et problem for både samfunnet og den enkelte. Flere må jobbe mer og stå lenger i arbeid for å opprettholde bærekraften i vår felles velferd. I tillegg er det misbruk av menneskelige ressurser og kompetanse når de som vil og kan jobbe mer, ikke får det. Det går også utover handlingsrommet til den enkelte, valgmuligheter og frihet for familien. For Høyre er det viktig at et godt arbeidsliv kan kombineres med et godt familieliv.  Dette gjelder særlig kvinner, som er overrepresentert i helse og omsorgsyrker, der problemet er størst.
Dermed blir det også et likestillingsproblem. Derfor har regjeringen både sørget for fortrinnsrett til heltidsstillinger for ansatte som jobber deltid, og gjorde altså endringer i arbeidsmiljøloven for å gjøre det enklere med alternative turnuser og langturnuser.
Det er hyggelig at Tajik og Skjæran applauderer resultatene av Høyres politikk. Også Jonas Gahr Støre måtte innrømme under partilederutspørringen til Fredrik Solvang på NRK at forskjellen mellom Høyre og AP-styrte kommuner er minimal når det kommer til antall deltidsjobber.
Men mens Arbeiderpartiet snakker om deltidskrisa, så løser Høyre den.
Mot Arbeiderpartiets stemmer.