fbpx
skip to Main Content

Høyre sin ideologiske iver etter privatisering gir oss et dårligere togtilbud

Privatiserings-iveren i høyreregjeringen får praktiske konsekvenser for folk på Agder. Etter at den brukte 280 mill bare på navneskifte fra NSB til VY, ser vi nå konturene av hva høyrepolitikk og privatisering av jernbanen betyr.

Fredag 21. februar kom nyheten om at Go-Ahead, det engelske tog-selskapet, ønsker å kutte seks stoppesteder i Agder på morgentoget.

To måneder etter oppstarten kommer varslingen fra Go-Ahead om at de ønsker å kutte antall stoppesteder langs Sørlandsbanen, til tross for forsikringer den gang anbudet ble gitt om at dagens tilbud skulle ligge fast i 2020. Privatiseringen har allerede svekket ordningene med rabatterte billetter.

På strekningen Kristiansand – Stavanger ønsker Go-Ahead å droppe Nodeland, Audnedal, Snartemo og Gyland. På strekningen Kristiansand – Oslo vil de droppe stopp på Vegårshei og Gjerstad på morgentogene.

Tog er et viktig og miljøvennlig transportmiddel og vi må sørge for at flere ønsker å bruke tog. Skal vi lykkes i å binde distrikter og sentrale strøk sammen, må man finne en god balanse mellom de ulike hensynene og vurdere regionens totale utfordringer. Privatiseringen gjør at flere avgjørelser nå tas ut fra rent forretningsmessige forhold. Regionens medbestemmelse og deltaking i utforming av tilbudene forsvinner.

Arbeiderpartiet styrker jernbanesatsing ut over regjeringens budsjetter med 500 millioner kroner og ønsker en sterkere satsing på jernbanen. Og vi vil ha ordninger som sikrer ansatte reell innflytelse over eget arbeidsforhold. Privatiseringen av jernbanen ble gjennomført i strid med ansattes ønsker.

Vi er bekymret for at denne endringen fører til at mange mister muligheten til å bruke toget til/fra jobb eller studier og at mange må reise lengre avstander hjemmefra for å komme til toget, noe som gjør toget mindre attraktivt. Flere kommuner har planer om mer boligbygging i nærheten av togstasjoner som et klimatiltak, og da er det viktig at togavgangene er tilpasset dette. Jernbanen er en viktig del av vårt kollektivtilbud, og for å kunne ta hele Agder i bruk.

Det er mange som melder om at de i dag ikke tar tog til Oslo, fordi det tidsmessig blir et stadig mindre attraktivt alternativ. Vi forstår derfor at noe bør gjøres, men litt slik som Widerøe er Nord-Norges «trikk», er toget bygde-Agders kollektivtransport. Bygdene har både lite buss og ingen flyplass hos oss. Svaret kan derfor ikke være å ta fra oss siste rest av kollektivtilbud. Her blir sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen viktig som et bedre svar på hva som skal gjøre toget tidsmessig konkurransedyktig igjen.

Anbudet som Go-Ahead vant har formelle forutsetninger som ikke kan fravikes, blant annet at planer om videreutvikling tidligst kan iverksettes fra desember 2020.

For endringer som påvirker stoppmønsteret er det stilt særskilte krav i trafikkavtalen. Det er en forutsetning at eventuelle endringer i stoppmønster skjer i dialog med fylkeskommunen og at den godkjennes av Jernbanedirektoratet. (Svein Horrisland, jernbanedirektoratet 21.02 til NRK)

Forslaget er dårlig nytt for lokalmiljøene våre, dårlig nytt for klimaet og dårlig nytt for Agder.

Fylkesordfører Arne Thomassen (H) stiller seg negativ til den politikken som føres av Høyre nasjonalt når den får konsekvenser for innbyggerne på Agder.

Privatiseringen fører til slike situasjoner. Og de begrensninger som gjelder for drift, pensjon, lønn osv gjelder bare ut første anbudsperiode. Med en fortsatt høyrestyrt regjering vil dette problemet øke og det er den politikken Fylkesordføreren er valgt inn på. Forstår ikke Arne Thommassen at de problemene han sier han ikke liker, er en direkte konsekvens av høyre-regjeringens egen privatiserings- politikk?

 

 

Back To Top