Annonse:

Høyre med raske bassengvedtak på uferdig beslutningsgrunnlag

Det lukter unektelig valgkamp når Høyres ordførerkandidat Geir Fredrik Sissener slår fast at hans parti er klare til å legge inn opp mot 300 millioner kroner i kommunens investeringsbudsjett, til bygging av nytt svømmebasseng. Og det før saken er ferdig utredet, og beslutningsgrunnlaget for valg i svømmebassengsaken er forelagt bystyret!

FOTBALLTOPP: Morten Kraft, daglig leder i Arendal Fotball, er nytt styremedlem i Idrettsfinans. Arkivfoto

Arkivfoto

Det samme gjelder for Fremskrittspartiet, som også enkelt og greit bare slår fast at det nå skal bygges 50 meters basseng. Slik er det å være i opposisjon, da er ideene mange og kronene sitter løst. For det kan vel ikke ligge annet bak enn et sterkt markeringsbehov overfor velgerne når de nevnte partier proklamerer med brask og bram at det nå skal bli 50 meters basseng i kommunen. Sissener har en riktig fremstilling av saken slik den så langt er blitt utredet av Arendal Eiendom KF, der bystyret er klokkeklare på at det barn- og unges behov for fremtidig svømmeopplæring som hovedårsaken til at bassengsaken er satt på dagsorden. En nåsituasjonsbeskrivelse viser at dette er ikke mulig å gjennomføre på en tilfredsstillende måte med dagens bassengsituasjon. Dårlig vedlikehold og utfordrende driftssituasjoner peker unektelig i retning at kommunen må fornye seg på dette området. Men hvilke løsninger som skal velges og hvor det nye, eller de nye bassengene skal ligge gjenstår å se.

Det er faktisk derfor bystyret har gitt Arendal Eiendom KF i oppdrag å utrede saken og komme tilbake med forslag til løsning. Jeg kan forsikre Høyres ordførerkandidat om at også Arbeiderpartiet ser behovet for og er klare på en fornyelse av bassengsituasjonen i kommunen. Saken kommer i løpet av kort tid, når det foreligger et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag, til grundig og god politisk behandling i bystyret. Med mulighet for flere alternative løsninger. Og i motsetning til Høyre og Frp faller vi derfor ikke i fristelse for å gå høyt på banen før vi føler oss trygge på at vi vil gjøre en god beslutning i saken.

Morten Kraft, bystyremedlem Arbeiderpartiet