fbpx
skip to Main Content

HOVEODDEN

Jeg heier på Hove-festivalen. Jeg heier på allsidige og kreative Studio Spornes. Jeg heier på de andre positive nye og eksisterende aktivitetene på Tromøya og ellers i byen.

Hove Camping. Arkivfoto

MEN jeg heier IKKE på Canvas Hove. Dette foretaket er ikke blitt utviklet gjennom en åpen, ryddig og demokratisk beslutningsprosess hvor alle sider er belyst, og  med meningsutvekslinger og innspill i det offentlige rom. Alternativene har ikke vært offentliggjort og dermed heller ikke gjenstand for åpne diskusjoner og vurderinger. Det store spørsmålet hva Arendals befolkning ønsker at «indrefileten» Hoveodden skal være og representere, er ikke stilt.

Konsekvensutredning er fraværende.

Hvordan  påvirkes naturmangfoldet nå og for fremtiden?

Hvilke konsekvenser vil privat kontra full offentlig eierskap få, på kort og lang sikt?

I hvilken grad vil privat eierskap påvirke befolkningens opplevelse av tilgjengelighet og tilhørighet/eierskapsfølelse til stedet.?

HDU har bevisst valgt hemmeligholdelse for å unngå «støy».

De fleste av våre lokalpolitikere er på denne måten satt ut av spill og befolkningen er  rett og slett blitt fratatt sin demokratiske rett til å kunne påvirke prosessen og dermed resultatet av den framtidige skjebnen til den kommunalt heleide og folkekjære Hoveodden.

Dette er alvorlig og en trussel mot demokratiet.

Det sier seg selv at en åpen og bredt tilnærmet beslutningsprosess med bl.a. folkemøter, selvsagt skulle kommet før enhver kontraktinngåelse med private investorer.

Nå er det opp til våre folkevalgte i bystyret å gjenvinne noe av folks tillit til demokratiske spilleregler, slik at vi kan unngå opplevelsen av å bli fullstendig overkjørt med påfølgende politikerforakt som resultat.

Mette Rode, Barbu

Back To Top