fbpx
Annonse:
Arkivfoto
Arkivfoto

 Hovelista sprer frykt

Jeg er en av mange som har fulgt debatten rundt Hove og i særdeleshet Hoveodden.

Jeg var så heldig å være styreleder i Hove Drift og Utviklingsselskap AS ( HDU ) fra oppstart i 2002 og frem til 2012.  Vi overtok et område etter Statens Bygg og Eiendomsdirektorat som var preget av forsømt vedlikehold over mange år. Spesielt var bygningsmassen i en elendig forfatning – ubeboelig. Også utearealene var preget av mangel på vedlikehold.

Oppdraget fra Generalforsamlingen – les Bystyret, var å utvikle området på en driftsmessig god måte. Selskapet kunne ikke påregne økonomisk støtte fra Arendal Kommune utover innskutt aksjekapital på 1.3 mill. På dette tidspunktet var Hove Camping utleid til en privat driver, og således ikke en del av HDU.

Gjennom drift av aksjeselskapet (HDU), en stabil og dyktig stab, og ikke minst en fantastisk innsats av dugnadsgjengen i Hoves Venner, fremstår hele Hoveområdet i dag meget tiltalende. I snitt har aksjeselskapet (HDU) gått med et overskudd på i overkant av 3.0 mill,  som uavkortet har gått til å utvikle området,  samt investering i forsømt vedlikehold i særdeleshet på bygningsmassen. Tar en i betraktning innsatsen til Hoves Venner,  så har nok den en årlig verdi på ca 1.5 mill.

Etter at leieavtalen med den private driveren av Hove Camping ble avviklet,  ble også Hove Camping en del av HDU.  I alle år var det store utfordringer knyttet til Hove Camping.  Delvis på grunn av den tidligere driver, og at eiere av campingvogner hadde tatt seg mer og mer til rette. Det hendte at campingvogner måtte løftes bort pga manglende betaling eller andre forhold. Også i min tid som styreleder lette vi etter en god driftsmodell for Hove Camping uten at vi lykkes. Det var mange interessenter, men de tilfredsstilte ikke de kvaliteter vi var ute etter. Det var og er min prinsipielle holdning at Hove Camping skal brukes til aktiviteter knyttet til Camping/overnatting. Det har området vært benyttet til i generasjoner.

Jeg synes at det prosjektet som er kommet opp med Canvas Hove er spennende og fremtidsrettet, og bør uomtvistelig få en sjanse. Det vil være en positiv tilvekst for hele Hove-området, uten at det går utover eller begrenser bruken for publikum. Det er fint at noen vil bruke sin kreativitet og egne penger på dette.

Det er en fin prosess som Bystyret har satt i gang med å lage en reguleringsplan. Dette innebærer en ganske omfattende utredning av alle sider ved bruken av området. Til syvende og sist tror jeg at Bystyret vil trekke noe kloke valg. I ettertid kan vi kanskje si at prosessen skulle ha startet her.

Slik debatten har gått til nå, har jeg mistet all respekt for personene som representerer Hovelista, eller i avisinnlegg støtter samme mening. De har vært preget av hets mot tidligere styre, daglig leder, folkevalgte, samt angrep på personer, som har en annen mening enn Hovelista. Samtidig  sprer de en fryktkultur og etter min mening klare usannheter. Dette har gjort at svært få gidder å gå i en dialog i pressen.

Til syvende og sist så er det Bystyret som bestemmer utviklingen av Hoveodden. Jeg heier på Bystyret, og ikke på Hovelista.