fbpx
skip to Main Content

Hove: Svar til Robert Myhren (H) og Ole Glenn Tvermyr (KrF)

Hove, nye muligheter for befolkning og tilreisende sier dere i en artikkel 30.11.18
– Jeg med mange er ikke helt overbevist ennå om dette virkelig blir et Hove for alle hele befolkningen og tilreisende?

Robert Myhren (Høyre) og Ole Glenn Tvermyr (KrF) –  en ting kan vi vel være enige i. Det er vel at Hoveodden skal være et sted for alle som det er nå og at det skal de også være i fremtiden? Det er ikke jeg med mange flere enig i at det blir. Ja det er heller ingen som er imot at campingen trenger fornying og oppgradering. Det er bare det at tilbudet ikke er overbevist til brukere og til hele folket at dette er et tilbud som er ment for alle.

Jeg har ikke sett reguleringsplanen ennå, kun skisser, men jeg regner med at dere i Hove Drift-og utvikling har blitt presentert denne reguleringsplanen før dere valgte å inngå et samarbeid med et privat AS til å utvikle folkeeiendommen, ikke min eller Robert Myhren (Høyre) og Ole Glenn Tvermyr (KrF) men folket sin. Jeg er ikke campinggjest, men hvis jeg mot formodning skulle ønske det i fremtiden vil jeg helst føle at jeg har mulighet til det så lenge selv om jeg er bosatt i Arendal. For vi snakker vel fortsatt om folkets eiendom, de 44 795 innbyggere som faktisk er en deleier av dette området gjennom å være bosatt i Arendal Kommune, og så må man også legge til de brukere utenfor kommunegrensene som har anledning til å bruke dette gjennom friluftsloven. Det er vel muligens ikke så rart at motstanden og støyen blir stor. Dere valgte selv å holde denne prosessen hemmelig for å nettopp slippe dette i behandlingsprosessen sies det. Dere så at denne ville komme, så unnskyldningene dere nå prøver å nå ut til folket er nok vanskelig å ta til seg for enkelte, i hvert fall de som prøver å sette seg inn i hvordan denne behandlingsprosessen til nå har foregått. Når dere kommer med dette utsagnet » Hove Drift- og Utviklingsselskap AS er et heleid kommunalt selskap som er gitt mandat til å forvalte Hove Leir og Hoveodden av Arendal bystyre. Endringer i drift av campingen ligger således til selskapet, og det vil derfor ikke bli noen politisk behandling av hvem som skal drive Hove Camping. Kontraktene mellom HDU og Lowcamp AS er signert, de er juridisk bindene og skal ikke behandles politisk.»

Er det Arendal kommune sin egen jurist som har satt opp denne kontrakten er det enda mer betenkelig for hun sitter jo i styret for begge selskapa. Joda signerte avtaler selv om de er juridiske bindene går det an å gjøre noe med slike avtaler. Har ikke avtaler/kontrakter blitt i.h.h.t. gjeldende bestemte lover og regler kan vel disse gjørs ugyldige? Men det er ikke innen mitt område og eller ikke innen deres område til å uttale dere , tenker da på dere som har undertegnet denne artikkelen. Men jeg bare henger meg på de personene som mener bestemt at denne kontrakten mellom HDU Og Lowcamp AS slik det kommer frem etter at dette ble kjent 16.10.18 har denne avtalen på ingen måte til nå sies å kommet frem av gjeldene Bestemte lover og regler på hvordan en kontrakt skal opprettes. Jeg registrere at Fasting har sittet i styret i Hove Drift-Og utvikling AS frem ifølge kunngjøringen om endring i styret 01.11. 2018 ifølge register som har oversikt over slike ting. Men dere sier jo at han har vært ekskludert fra all behandling som har med campingen å gjøre. Hvis ikke undertegnede kan komme med noen bedre uttalelse som en bortforklaring ang. habilitet rundt juridisk bindene kontrakter mellom disse selskapene synes jeg i grunn at de ikke bør uttale seg om akkurat dette. Men det handler vel helst om å verne om sine egne Tenker da på et samlet styre i HDU. Jeg regner også med at planlegging av Hove Camping har foregått over lengre tid f.eks. i perioden han har sittet i styre september 2015.

Må bare beklage men jeg ser det ikke. Tilliten fra meg til dere at dette området blir driftet og utviklet i fremtiden med det som er vist frem til nå er helt fraværende. Det er så mye skuffende opp i dette som kommer frem at dere burde trekke dere fra hele prosjektet å starte med nye ark. Det som er mest skuffende opp i det hele er at Arendal Kommune som fikk selv denne muligheten av staten i 1999 til å drifte å utvikle denne perlen som Hove er, men sånn er det vel i alle arveoppgjør trengs ikke mange personer for å ødelegge dette. I dette tilfellet snakker vi altså om et flertall i et bystyre på 32 personer. Siden dere selv trekker frem Turistsjefen ansatt i Arendal Kommune bør dere lese artikkelen hun hadde i Lokal avisa Geita den 26.11.18 der hun ønsker seg ny camping plass, les nøye og flere ganger hvis dere ikke forstår hva hun snakker om, da tenker jeg på et HOVE FOR ALLE .

Slik jeg ser det så er ikke camping gjester med bobiler, campingvogner, arendalitter (som deleier av eiendommen) og folk fra nærområdene som kjører over broa for å benytte kommunens eiendom velkommen til Hoveodden. Etter hennes syn? Når dere snakker om det negative og positive ved dette prosjektet og hevder flest positive, må det bemerkes. Dette er helt naturlig, gitt at planene berører et av Arendals mest populære utfartsmål. Jeg må jo spørre dere hvor har dere det fra? Jeg har lest Agderposten, Arendals Tidene og Geita siden dette ble kjent. Vært med i FB. Gruppa Bevar Hove Odden siden 16.10.18. Ja jeg har registrert en positiv omtale fra innbygger i Arendal til deres fordel i Agderposten som går i deres favør, hvor hun berømmet Fasting å holde ut stormen.

Ellers så er det vel kun dere folkevalgte, styret i HDU, og selvfølgelig Lowcamp AS som har stått for den positive omtalen og frem snakket for å selge dette prosjektet.

Mvh
Alf Runar Mathiesen

Back To Top