fbpx
skip to Main Content

Hove, nye muligheter for befolkning og tilreisende

Hove Campings historie strekker seg flere tiår tilbake i tid. Campinglivet endrer seg i takt med samfunnet rundt oss, og vil fortsette med dette i fremtiden.

Mine fettere fra Oslo bodde i telt på Hove rundt 1970, jeg tilbrakte mine somre (og vinterferier) i en Bjølseth campingvogn i Nissedal på 80-tallet. Campinggjester har i de senere år hygget seg i mer faste installasjoner på Hove, hvor de har opparbeidet seg et lite samfunn der. Men samfunnet endrer seg, Arendal har fått en nasjonalpark og det åpner seg nye muligheter for å gjøre Hove enda mer tilgjengelig og attraktiv, både for lokalbefolkning og tilreisende. Det er bare campingområdet som skal endres, og det vil derfor ikke bli noen begrensninger for bruken av området, snarere tvert i mot.

Det er kontraktsfestet at området skal åpnes for offentligheten, gjerder vil bli fjernet, det vil bli stier gjennom campingen og det vil ikke bli noen begrensninger på bruk av strand, stier eller området generelt. Det vil i tillegg bli oppgraderte bryggeanlegg slik at Hove blir lettere tilgjengelig fra sjøsiden. Parkeringsplassen vil også være tilgjengelig for publikum slik den har vært tidligere. Så alt som sies og skrives om stenging av stier, parkering og strender er direkte feil! Det er altså ingen grunn til bekymring for de over 100 000 som går tur rundt Hoveodden hvert år. Blant de 100 000 er også begge forfattere av dette innlegget, og vi ville aldri støttet planer som setter begrensninger på området. Hove Drift- og Utviklingsselskap AS er et heleid kommunalt selskap som er gitt mandat til å forvalte Hove Leir og Hoveodden av Arendal bystyre. Endringer i drift av campingen ligger således til selskapet, og det vil derfor ikke bli noen politisk behandling av hvem som skal drive Hove Camping. Kontraktene mellom HDU og Lowcamp AS er signert, de er juridisk bindene og skal ikke behandles politisk.

Endring av drift mot en «nasjonalpark-camping» med lite eller ingen innslag av faste gjester er forankret i bystyret gjennom gjeldende vedtak om videreutvikling av området. Dette er også en ønsket endring av turistsjefen i Arendal for å få et mer variert tilbud av varme senger Styret har gjennom sitt mandat utarbeidet en plan for den fremtidige Hove Camping. Basert på denne planen har 32 aktører har blitt kontaktet. Det har ikke blitt gjort en åpen forespørsel basert på erfaringer med liknende prosesser. Etter en omfattende prosess stod Hove DU igjen med et begrenset antall kandidater som ønsket å drive Hove Camping inn i fremtiden. Av disse ble Jan Fastings og Vebjørn Haugeruds selskap, Lowcamp AS, valgt. Jan Fasting har også sittet som styremedlem i Hove DU, og denne dobbeltrollen kan vi forstå at noen stusser over. Dette ble tatt på alvor og håndtert tidlig i prosessen. Vi kan derfor bekrefte at Fasting har vært ekskludert fra all behandling av saker som omhandler Hove Camping. Det har vært mange tilbakemeldinger etter at styret presenterte sine nye planer og samarbeidspartnere, både negative og positive. Flest positive, må det bemerkes. Dette er helt naturlig, gitt at planene berører et av Arendals mest populære utfartsmål.

At noen er uenige med styret i deres retning for Hove Camping er som forventet. Det som derimot ikke er greit, er personangrep på navngitte ansatte i selskapet og i offentlig forvaltning som har støttet planene. Vi forventer at kritikk rettes mot styret som helhet, ikke enkeltpersoner i styret eller andre. Det vil fremdeles være campingplass på Hove. Det vil bli et variert tilbud for flere kundegrupper. Her vil være mulighet for leie tradisjonelle teltplasser, ferdig oppsatte telt, hengetelt, og leie av de mye omtalte trehyttene. Det betyr noe i alle prisklasser, og campingen vil fremstå som et attraktivt tilbud for både lokale og tilreisende. Restauranten som kommer i regi av Canvas Hove vil også bidra til å kunne gjøre turen til Hove enda hyggeligere. Det vil med andre ord bli et tilbud for alle.

Innlegget er skrevet av en statsansatt ingeniør og en snekker, så vi føler oss ikke så veldig bekymret for at dette skal bli et tilbud kun for “fiffen” som enkelte har skrevet Vi har selvfølgelig stor forståelse for de 140 eiere av campingvogner som nå mister sin plass på Hove. Hove Drift- og Utviklingsselskap vil bistå disse med praktiske behov som måtte oppstå av at de nå må flytte sin campingvogn til sitt nye reisemål. Hove DU sin hovedoppgave er likevel å utvikle Hove til det beste for hele Arendals befolkning og regionen, det ligger i selve navnet på selskapet.

Vi mener at vi med dette grepet åpner opp Hove camping og gir veldig mange flere muligheten til å overnatte så og si i Raet nasjonalpark. Dette mener vi også er en stor mulighet for Arendal til å tiltrekke seg turister fra både inn og utland.

Robert Myhren (Høyre) og Ole Glenn Tvermyr (KrF)
Begge styremedlemmer i Hove Drift- og Utviklingsselskap AS

Back To Top