fbpx
skip to Main Content

Hove: Kuppmakernes hemmeligheter

Daglig leder i Hove Drifts- og Utviklingsselskap, Terje Stalleland nekter fortsatt å gi offentligheten innsyn i avtalene som er inngått med samarbeidspartner Lowcamp AS, og det i overenstemmelse med selskapets styre. Offentligheten, ja det er både kommunens innbyggere og politikere i Bystyret. Han er ikke forpliktet til å gi innsyn, sier han, for selskapet er et aksjeselskap og unntatt offentlighetsloven. Et aksjeselskap eid 100 % av kommunen. Hva er det han skjuler?

Alf M. Sandberg. Foto: Privat

Det er opplyst at man først hadde 32 potensielle investorer, før tre ble med i en høringsrunde der LowCamp vant. Ingen har sett noen utlysing og ingen vet hvem de andre 31 var. Merkelig at ingen av dem står frem og klager på prosessen. Folk tror ikke på dette lenger, folk tror det har skjedd et kupp, der det var bestemt på forhånd at LowCamp skulle bli valgt.

Stalleland sier at HDU ikke mottar støtte eller tilskudd til driften fra det offentlige, men at man driver forretningsvirksomhet i konkurranse med andre private aktører. Det er visst en slags grunn for ikke å ville opplyse om avtalen. Ja, HDU mottar ikke driftstilskudd, men milde himmel som kommunen har pøst midler inn i eiendommen HDU driver. Kommunen har kjøpt hele området av staten, har kjøpt ut Borch-Olsen fra Campingplassen, har fremført kloakk og vann, har kjøpt asylmottaket og har betalt hele aksjekapitalen i selskapet. En rekke ganger er det gitt billige lån fra kommunen, sist i 2014 da det ifølge Geita 16.1.19 ble bevilget 1,8 millioner i avdragsfrie lån årlig i 5 år. HDU AS driver ikke på noen måte på like vilkår med andre forretningsdrivende, selskapet har jo store fordeler og puter under armene. Har Stalleland glemt Hove-festivalene? Der kommunen tok enorme tap, mens HDU kunne ta inn leie. Har Arendal kommunes investeringer i Hove området noensinne ført en eneste krone tilbake til kommunen fra HDU?  Mens all virksomhet på Hove sliter ned naturen år for år, så går bare HDUs virksomhet i null? Når nå HDU går inn i et aksjeselskap med LowCamp, er hensikten bare at HDU skal tjene penger til seg selv og gå i balanse? Eller skal man nå for første gang tjene penger til inntekt for kommunen?

Styreleder Ingunn Kilen Thomassen sier HDU kun oppfyller det Arendal Bystyre vedtok i sin utviklingsplan i 2001. Dagens ordfører sier det samme og det gjør også morgendagens håpefulle høyrekandidat Sissener. «Nasjonalparken forplikter og danner en av rammene for at HDU satte i gang en utviklingsprosess for dagens camping på Hove», sier Sissener i Arendals Tidende 17.12.18. Så vet man det, at en nasjonalpark krever at naboeiendommen har gangbroer i glass og hytter med bad oppe i trærne.

Dog har de rett i noe, utviklingsplanen fra mai 2001 sier at det skal dannes et HDU AS og at man skal søke å skape interesse blant private bedrifter og investorer. Men det gjaldt vel først og fremst for Hove leiren? Men med hensyn til campingplassen så sto jo planen på den plattform i 2001, at området var lagt inn i landskapsvernet. Det har man jo nå fått hevet og da er forutsetningene i planen ikke lenger de samme. Flere andre ting som planen nevner er også borte, som at Hove leir drives av Norsk Folkehjelp og at campingen drives av Borch-Olsen.

En rekke ting i planen er aldri gjennomført, som at campingvognene skulle fjernes fra 1. juni til 1. september. Alle blabla-utsagn om tiltak for å «kombinere vern og utvikling på en måte som kan stå som eksempel for andre» har kun resultert i utvikling, ikke i vern. I planen står det til og med at «ferdselen skal kanaliseres bort fra sårbar natur til egnede områder». Hvor har det blitt gjennomført? Et annet sitat, «Allmennhetens interesser skal sikres og videreutvikles» passer usedvanlig dårlig inn i konseptet man går inn for i Hove Canvas. Ærlighet etterlyses. Denne planen fra 2001 som alle dekker seg bak, trenger å revideres og Bystyret bør se på hvordan HDU drives og om driften har vært til det beste for Hoves natur og om det fortsatt bare skal tutes og kjøres.

Det er blitt stitl spørsmål ved hvordan Jan Fasting kom inn i styret for HDU, for selskapet er jo heleid av kommunen og han har ingenting med kommunal virksomhet å gjøre. Han sier det selv i Agderposten 1.11.18, at han ble hentet inn til styret for å komme med idéer til utvikling av området. Han ble medlem av styret 10.9.2015 og Stalleland sier i samme avis at Fasting først meldte sin interesse for prosjektet en gang etter styremøtet 13.9.18. Så vi skal altså tro at Fasting satt i styret i to år før det sa «pling!»? Om det ikke var ham, hvem var det da som hadde ideen til å bygge broer og hytter i tretoppene på Hoveodden, og tiltrekke seg rikinger i stor stil fra det store utland?

Jeg minner Arendal Bystyre om det nye uttrykket «Å bruke penger som fulle politikere». Sist dere lot dere begeistre og beruse på Hove var i Hove-festivalen. Hva festivalene totalt kostet skattebetalerne er det vel ingen som egentlig vil vite, man har lagt det bak seg, – men man vil ha ny festival! Festivalen gikk med 6,3 millioner i minus i 2007, like dårlig i 2008 og dundrende konkurs lille julaften 2009. Da skyldte festivalen kreditorene 15 millioner og hadde aktiva for beskjedne 175 000 kroner. Dette til tross for at leder i HDUs styre, den svært begeistrede Einar Halvorsen, hadde bakgrunn som bankskjef. Den sentrale «investoren» i Hovefestivalen den gang, Morten Sandberg, hadde et firma ved navn Topptur AS.

Denne gang har HDU valgt et firma som heter LowCamp AS, men det er altså veldig lett å registrere slike firma og «investor» er ikke en beskyttet tittel. Hvorfor har HDU valgt seg LowCamp blant hele 32 interessenter, kan det være av økonomiske grunner? I følge firmaets nettside så driver LowCamp Canvas Hotel, «a mountain bike hotel founded by Jan Fasting». Hotellet hadde et negativt driftsresultat i 2013, 2014, 2015, 2016 og fikk først i 2017 et lite overskudd, ifølge Proff. Det har sikkert vært mye gøy underveis, men det må ha vært et økonomisk slit å drive hotellet. Jan Fasting er eventyrer, har vært frilufts guide i over 30 år og har deltatt i en TV produksjon, men å tjene penger er han ikke så god til. Inntekten hans i 2017 var 530 000.

I LowCamp og i Canvas Hotell har Fasting fått med seg en investor, Vebjørn Teigen Haugerud. Han har jobbet 10 år i Telenor, men har vært investor de tre siste år, forteller han. Proff opplyser at han er daglig leder og styremedlem i LowCamp, der lønnsomheten i 2017 betegnes som «svak». Han er også styreleder i Canvas Hotell, der lønnsomheten i 2017 var «tilfredsstillende». Agderposten kunne 16.10.18 berette at Haugerud var investor og medeier i Canvas Hotell og oppført med en inntekt på hele 26,5 millioner og en formue på 56 millioner i 2016. Imponerende tall. I 2017, derimot, er formuen og inntekten langt lavere. Har HDU blitt imponert av ordet «investor»? Det er vanskelig å tro at det er Fasting og Haugeruds økonomiske dyktighet som gjør at LowCamp er valgt ut blant 32 selskaper. Kan det være lang erfaring med hotell drift og mange ansatte?

Hove Canvas skal drive hotell for rikinger fra London, København og det store utland. De antyder 50 ansatte, de skal ha 600 varme senger pluss noen kalde telt. Kan de dette fra før? Nei! Canvas Hotell i Treungen har ikke mer enn 30 senger, kun 4 ansatte og er bare åpent i sesongen 1.mai- 31. oktober. Det er altså heller ikke hotell erfaring som har fått HDU til å velge ut selskapet blant 32 angivelige søkere.

Da gjenstår bare en ting å undersøke, kan det være «den spennende arkitekturen» de frister med? Dessverre så kunne de ikke ha foreslått noe verre på Hoveodden enn hytter på lange stylteben. Det passer utrolig dårlig. Det som gjør at så mange har engasjert seg mot planene på Hoveodden, er blant annet at folk ikke stoler på at folkevalgte og kommunens administrasjon gir oss beskyttelse mot overgrep i områder vi har sterke følelser for.

Jeg ser da ikke flere muligheter for at LowCamp er valgt i hemmelighet av HDU. Andre har skrevet i avisene om at «dette lukter vondt», om «vennetjenester» og «kameraderi». Noen kan kanskje tro, at en liten vennegjeng av styremedlemmer i HDU, og eventyreren med investor kunne ha snakket sammen litt privat og kanskje til og med ha begeistret nasjonalparkforvalteren? Og at de så har arrangert et aldri så lite kupp mens campingen ikke har et landskapsvern? Det tror ikke jeg noe på. Hadde det vært i utlandet, ja så absolutt, men i Norge, på Hoveodden? Der har vi ikke slike forhold, helt umulig.

Alf M. Sandberg
Bratteklev

Back To Top