Annonse:
KONSEPTSKISSE: Slik Ser Skissen Ut Som Ligger Til Grunn For Den Planlagte Utviklingen På Hove. Skissen Er Utarbeidet Av Asplan Viak.
KONSEPTSKISSE: Slik ser skissen ut som ligger til grunn for den planlagte utviklingen på Hove. Skissen er utarbeidet av Asplan Viak.

Hjelp Hove Camping inn i Raet Nasjonalpark.

Jeg får stadig henvendelser fra folk som ønsker å vite hvordan de kan fremme formelle krav ovenfor Arendal kommune angående at campingplassen på Hove bør tilbakeføres til natur og bli lagt inn i Raet Nasjonalpark. For meg er det helt naturlig at området skal legges inn i nasjonalparken. Dit kom det ikke i første omgang, ettersom Staten fant at området hadde for mye infrastruktur som ikke hører til i en nasjonalpark, og fordi kommunen ikke argumenterte mot dette. For å beholde området som natur og begynne en prosess for å få det innlemmet i nasjonalparken, så må man fjerne denne infrastrukturen, campingvogner, kiosker, asfalt, kabler, gamle kloakkledninger og betong. Nå har heldigvis Arendal bystyre besluttet å igangsette en reguleringsprosess, og da vil jo denne bli annonsert og folk invitert til å komme med innspill og eventuelle krav. Men det finnes en anledning også før dette:

I forbindelse med arealdelen i en ny kommuneplan har Arendal kommune ute på høring et dokument som heter «Forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2028. Høringsrunde 2». Dette finnes på kommunens hjemmeside som: https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/prosjekter-og-utvikling/ny-kommuneplan-arealdel/, under «Oversikt over endringer». Dokumentet dreier seg om mange andre arealer også, men Hove finner man på sidene 24-25.

Dette er en offentlig høring og da kan alle sende inn et krav til kommunen, om at man som innbygger og bruker av Hove ikke ønsker verken en campingplass i området eller private hytter, men at området skal restaureres til natur og innlemmes i Raet Nasjonalpark. Saksbehandler er Kristin J. Fløystad, innspill kan sendes på kristin.floystad@arendal.kommune.no.

Kommuneplanutvalget inviterer også til et Dialogmøte i bystyresalen 28. februar klokken 18-20. Der kan saken diskuteres med medlemmer av Kommuneplanutvalget, som ledes av Nina Jentoft.

Da er det fritt frem for enhver å engasjere seg og hjelpe campingplassen på Hove inn i Raet Nasjonalpark, men husk at høringsfristen er 4. mars 2019.