fbpx
skip to Main Content

Helsepersonell skal snakke norsk

Mange ansatte i eldreomsorgen snakker i dag ikke godt nok norsk. Fremskrittspartiet ønsker nasjonale språkkrav for alt helsepersonell som har kontakt med eldre og syke personer.

Åshild Bruun-Gundersen, Helsepolitisk talskvinne (FrP). Arkivfoto

Misforståelser om medisiner eller behandlingstilbud kan i ytterste konsekvens få fatale konsekvenser. Å kunne kommunisere godt med kollegaer og pasienter er helt avgjørende. Drammen har i dag innført språkkrav i eldreomsorgen med gode resultater. FrP ønsker nå et nasjonalt krav om at alle ansatte i offentlige tjenester skal kunne godt nok norsk. Jeg er glad for at FrPs landsmøte nå har vedtatt dette som en bestilling til regjeringen.

I helsesektoren generelt, og i eldreomsorgen spesielt ser vi at mange pasienter blir utrygge om de ikke kan kommunisere med sykepleiere og leger.  Ansatte i eldreomsorgen skal kunne norsk, punktum.

Å legge til rette for at innvandrere kan leve i årevis i Norge uten å lære seg norsk hemmer også samfunnsdeltakelsen til innvandreren selv. Uten norskkunnskaper blir integrering nærmest umulig. Våre eldre fortjener trygghet og å kunne kommunisere med helsepersonellet som skal ta vare på dem.

Åshild Bruun-Gundersen, Helsepolitisk talskvinne (FrP)

Back To Top