fbpx
Annonse:
85ab135a2f62528ee45a2387b0b40891.jpg

Heftelser på eiendom mot huseierens vilje

FORVALTNING:

I mange år har jeg forsøkt å få tilsendt ett vedtak rådmannen i Arendal ved juridisk rådgiver Trond Berg fremmet i driftsstyret. Helt vanlig, i andre kommuner kan en bare henvende seg til kommunen og be om å få alt ved en eiendom ved å oppgi gnr. og bnr. Men ikke i mitt tilfelle verken ordfører, Trond Berg eller rådmannen vil finne frem vedtaket jeg søker.

Ordfører i den tiden vedtaket ble fattet var Torill Rolstad Larsen, som også skriftlig har bekreftet at vedtaket ble fattet.

Ordfører og Ap`s Nils Johannes Nilsen stemte mot forslaget med begrunnelse av at nevnte eiendom ligger på innmark og er tinglyst fri for heftelsen. Jeg regner med at de øvrige representantene i Driftsstyret husker saken og kan hjelpe til. Representantene som alle stemte for var Høyre, Frp, V, SP, og SV.

Saken har vært i Tingretten og der henviste Advokat Ove Andersen, som er meget brukt av Arendal Kommune så vidt jeg forstår, til kommunens vedtak. Det var kanskje dette som fikk tingretten til å overse tinglyste dokumenter fra 1880 gjentatt i 1952 og 1985.

Med disse opplysningene må kommunen klare å finne vedtaket fra driftsstyret jeg søker, kanskje kan noen av de tidligere representantene i driftsstyret ha vedtaket eller huske dette. Eller kanskje har Advokat Ove Andersen vedtaket.

Jeg mener det er forkastlig at en kommune nærmest lager saker som i ettertid koster innbyggerne store summer og enda større ubehageligheter.

Jeg etterlyser nå for tredje gang i pressen vedtaket. Hvis slurv har ført til at vedtaket ikke er i kommunens dokumenter må det være mulig å rekonstruere dette ved hjelp av de opplysningene jeg har gitt dere nå og i mange år. Jeg etterlyser dette igjennom pressen for det er sikkert ikke bare meg som opplever slik kommunal «hjelp».

Eldrup Andreas Hansen Staubø