fbpx
skip to Main Content

Gratulerer med dagen!

EØS-avtalen fyller 25 år! Den har gitt oss 25 år med velstandsvekst og tilgang på det europeiske markedet.

Det er en frisk og vital 25-åring som nå fyller år. Høyre feirer jubileet med å trekke frem de gode virkningene som EØS-avtalen har hatt for bedriftene, arbeidsplassene, og samfunnet for øvrig.  Alle er ikke like begeistret over jubilanten. Ironisk nok faller EØS-avtalens jubileumsfeiring på samme dag som Senterpartiet, EØS-avtalens argeste motstander, starter sitt landsmøte. I den anledning vil vi slå et slag for EØS-avtalen, som har sikret 25 år med velstand og vekst for Agder.

Det er et enormt paradoks at et selvutnevnt distriktsparti som Senterpartiet samles til landsmøte med mål om å ta distriktenes viktigste marked fra dem. EØS-avtalen gir bedriftene i Agder full tilgang til et marked med 500 millioner europeere. Uten denne tilgangen mister bedriftene våre et viktig konkurransefortrinn, da vil distriktsarbeidsplasser gå tapt. Arbeid er nøkkelen til spredt bosetting. At vi kan ha lønnsomme bedrifter i hele landet gjør at folk også kan bo og jobbe i hele landet. Det bidrar til skatteinntekter slik at kommunene kan finansiere skole og barnehage, som igjen skaper levende lokalsamfunn. Ingen er uenig i dette, men å tro at distriktsarbeidsplasser ikke vil forsvinne dersom man sier opp EØS-avtalen er virkelighetsfjernt. EØS-avtalen har i 25 år gitt et godt grunnlag for næringsliv og jobbskaping i distriktene.  Mesteparten av verdiene som bedriftene i Agder eksporter går til EU/EØS-området. Uten EØS-avtalen ville bedriftene våre måtte forholde seg til tollbarrierer og køer i kontroller som bedriftene i for eksempel Sverige, Finland og Danmark slipper. Dette ville hemmet vår konkurransekraft og ført til færre arbeidsplasser.

Dette er ikke det eneste som EØS-avtalen sikrer oss. I tillegg til at vi kan konkurrere på samme vilkår som alle andre europeiske land, gir den oss også tilgang på utveksling av arbeidsfolk, studieplasser, store midler til forskning og utvikling og sømløs reising mellom landene.

Studentene våre får gjennom Erasmus+-programmet, EUs utdannings- og utvekslingsprogram, en unik tilgang på stipender for utvekslingsoppholdet. Programmet er så omfattende at man kan slippe å betale skolepenger, registreringsavgifter eller avgangsavgifter til universitetet. Norges deltakelse i EUs legemiddelnettverk gir oss også store fordeler, og gjør prosessen med å utrede og godkjenne nye medisiner raskere.

Når nye medisiner og behandlingsmåter skal innføres må de godkjennes. At den prosessen kan gjøres raskt og grundig er viktig for å hjelpe pasienter som trenger medisiner. Norges deltakelse i EUs legemiddelnettverk, som vi får gjennom vårt medlemskap i EØS, sikrer rask godkjenning og tilgang på nye medisiner. Norge har tjent godt på 25 år med EØS-avtalen. Det viktigste aspektet er og forblir tilgangen på det europeiske markedet. Vi er et høyteknologisk land med høye lønnskostnader og en stor eksportnæring. Vi kan ikke være billigst, men vi kan være best. Det er et fortrinn vi må bruke for alt det er verdt. Uten fri tilgang til det europeiske markedet mister bedriftene et avgjørende konkurransefortrinn, og det vil gå utover verdiskapingen. Sterke bedrifter som skaper verdier og arbeidsplasser i distriktene er god distriktspolitikk. EØS-avtalen sikrer verdiskaping i Agder, og EØS-avtalen er god distriktspolitikk.

Gratulerer med dagen!

Vetle Wang Soleim, stortingsrepresentant og leder av Høyres Europautvalg
Svein Harberg, stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder (H), Agder

 

Back To Top