fbpx
skip to Main Content

Gratulerer med ambulansepersonelldagen!

21. september var de ambulanseansattes dag og Fagforbundet gratulerer alle ambulansearbeidere, paramedisinere og ansatte på AMK med dagen.

Ingen helsetjenester har hatt en så rask og kvalitativ god utvikling som ambulansetjenesten. Gang på gang blir den prehospitale tjenesten, og det med rette, hyllet for sin innsats.

Fagforbundet jobber ufortrødent videre for en bedre arbeidshverdag for de ansatte. Dessverre så ser vi at beredskapen svekkes flere steder i form av reduksjon i bemanning og en økende grad av sentralisering av både personell og materiell.

Det er en utvikling som bekymrer oss. Fagforbundet vil fortsette å kjempe for et helsetjenestetilbud som er likt – uansett hvor du bor i landet. Da er det viktig at ambulansene er tilstede der vi bor, men også at det finnes tilstrekkelig med ressurser og materiell for å sikre vår trygghet.

Ambulansetjenesten har utviklet seg til en fullverdig akuttmedisinsk tjeneste som innbyggerne har stor tillit til. Det er verdt å merke seg at ambulansen ble sett på som nærmest en transporttjeneste så sent som på 90-tallet. Den gode utviklingen har skjedd i hovedsak gjennom en formidabel kompetanseheving og tekniske nyvinninger de siste årene.

Kravene til kompetanse har også økt drastisk. Først fikk vi fagbrev i form av en fireårig utdannelse på videregående skoles nivå og nå har tjenesten gått et skritt videre ved at det også tilbys en treårig bachelorutdanning til paramedisiner. Dette er to utdanninger som sammen vil dekke behovet for en moderne og høyt kvalifisert akuttmedisinsk tjeneste i framtiden.

Takk for den fantastiske innsatsen dere gjør i de akuttmedisinske tjenestene! Mange av oss har mye å takke for når behovet var der.

Gratulerer med dagen!

 

Back To Top