fbpx
Annonse:

Gjør det for biene!

Det er snart vår og blomstringstid. En avgjørende tid i naturens kretsløp.

Det ropes nå et stort varsko fra forskere og fagfolk om at verdens økosystemer er sterkt truet fordi insektene er i ferd med å bli utryddet.

Hovedårsaken er at landbruket ødelegger den naturlige floraen, dernest kommer bruk av plantemidler og kunstgjødsel.

Bebyggelse og utvidelse av bolig- og næringsområder, fremmede arter og klimaendringer er andre viktige årsaker.

Klima- og miljøutfordringene kan oppleves overveldene. Det tror jeg vi alle er enige om.

Mange av de store utfordringene er det et politisk ansvar å følge opp – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Men vi som innbyggere og forbrukere kan også gi viktige bidrag.

Her en liste over noe du kan gjøre for å ivareta biomangfoldet:

  • Bygg insektshotell og humlekasser
  • La villbringebærplantene og markblomstene få litt ekstra plass i hagen
  • Slå en eng og veikanter. (Ta gjerne kontakt med en miljø- eller landskapsrådgiver i kommunen din for råd.)
  • Behold ”rotet” i hagen. Døde greiner og strå danner naturlige levesteder for insektene.
  • Plant blomster med mye nektar og pollen som blomstrer hele sesongen i verandakasser, krukker og bed. En vinn-vinnsituasjon! En fryd for øyet for oss, og matfat for humler og bier. (Kattemynte er mitt tips.)

Hva kan så jeg som lokalpolitiker i Arendal kommune bidra med for å snu den negative trenden?

Jeg har grunnleggende tro på at hver enkelt kommune kan bidra til å bremse tapet av biomangfold.

Det første man kan gjøre er å innhente kunnskap om økologiske sammenhenger. En viss kompetanse blant lokalpolitikere om temaet, samt vilje til å gjøre en endring er en forutsetning for å lykkes.

Et mål vi kan jobbe for politisk, er å bli bortimot arealnøytrale. Dvs. at vi gjenbruker og fortetter allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur.

De fleste av oss er opptatt av å bidra med vårt i arbeidet for klima og miljø.

Mange små bidrag kan i sum gi stor effekt.

 

Lykke til – og gjør det for biene!