fbpx
skip to Main Content

POLITIKK: Gjennomslag for utvidet rett til barnehageplass

Nå kan alle glemme redselen for å ikke føde før 1.september. Den nye fristen er 1.november, og forhåpentligvis er vi kvitt fristen helt når vi kommer til 2017. KrF fikk nemlig gjennomslag i Stortinget for å utvide retten til barnehageplass til også å gjelde barn født i september og oktober. Det vil bety mye for mange familier.

Stortinget vedtok i høst at flere ettåringer i 2016 skulle sikres plass i barnehage gjennom å utvide datogrensen. Gjennom budsjettforliket mellom KrF, Venstre og regjeringen bevilget Stortinget midler slik at dette blir mulig for kommunene å gjennomføre.

Å flytte datogrensen med to måneder er et skritt på veien og vil bety mye for mange familier. Datogrensen på 1. september har vært en kunstig grense som har medført at veldig mange fødsler kommer på sommeren og har utfordret sykehusene. Nå må vi fortsette kampen for at enda flere barn skal få plass i barnehagen når de trenger det, uansett når på året de er født.

KrF mener familiene må sikres reell valgfrihet. Det er familievennlig politikk å legge til rette for at barn som ønsker barnehageplass skal få det når de trenger det.

Kjell Ingolf Ropstad
Stortingsrepresentant
Aust-Agder KrF

Back To Top