fbpx
skip to Main Content

Hvor går veien videre? Om Nye Veier og brudd på reguleringsbestemmelser

Saken er: Etter at det ble oppdaget at Nye Veier utfører anleggsarbeider i strid med vedtatt reguleringsplan for ny E18 i området Torsbuåsen og Harebakken (legger traseen 5 meter over regulert høyde og forskyving av tunellinnslaget), ble Nye Veier innkalt til Kommuneplanutvalgets møte forrige onsdag for å forklare hvorfor disse endringene ikke er lagt frem for politisk behandling.

Nye veier har arbeidet i ca 2 år etter disse planene uten å sikre seg lovlig tilgang til denne byggevirksomheten. I møte viser ikke Nye Veier særlig forståelse for den kritikken som ble reist. Det mener jeg er svært alvorlig. Hvis det er virkelig er noen som skulle kunne holde seg til demokratiske prosesser, lover og regler er det Nye Veier. Som et stort statlig konsern, med høy kompetanse, må det kunne kreves mer av dem enn fra små tiltakshavere og «mannen i gata». Jeg har store forventninger til Nye Veier som profesjonell aktør. De kan vel ikke komme feil ut fra hoppkanten i sin første store jobb?

Nye veier skal bygge mye vei raskt og billigere. Hvis raskere og billigere veibygging gjøres ved å sløyfe helt nødvendige runder med regulerende myndighet, går på bekostning av demokratiske prosesser, konsekvensanalyser som ser alle forhold samlet og gjennomarbeidede vurderinger hvor alle parter er hørt, vet jeg ikke om det likevel er ønskelig.

Det å bygge vei er krevende. Nye veier opplyste Kommuneplanutvalget i onsdagens møte at de syntes reguleringsplanen var for detaljert og ikke ønsket slike detaljerte reguleringsplaner fremover. Det er ikke uten grunn at reguleringsplanene er detaljerte. Det er mange forhold som skal vektes når man regulerer, ikke minst i sentrale bebygde strøk som det er snakk om her. Tør vi slippe Nye Veier løs med mindre detaljerte reguleringsplaner etter dette?

Nå må Nye veier på skolebenken. Dialogen med kommunen og reguleringsmyndigheten må styrkes. Gjør de ikke det svekkes tilliten og omdømme til Nye Veier. Et stort statlig konsern kan ikke «ta seg til rette». Det vil ikke «mannen i gata» forstå, som selv er pålagt å søke om til dels ganske små tiltak. For meg er spillereglene enkle: Levér vei som regulert. Følge lover og regler som alle andre må.

Jeg har bedt om en skriftlig redegjørelse fra Nye veier knyttet til saken. Denne redegjørelsen havner på kommuneadvokatens bord for videre oppfølging.

V/Nina Jentoft, leder Kommuneplanutvalget

 

Back To Top