fbpx
skip to Main Content

FrP sikrer mindre bompenger i Agder

Det er bare Fremskrittspartiet som ønsker å fjerne bompengene.  Vi har gjennom 5 år i regjering vist at FrP både kan få gjennomslag for å bygge mere vei og samtidig redusere bompengene. Alle bomstasjonene i Aust-Agder ble fjernet i fjor.

Da Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrte Norge, fjernet de ikke noen av bomstasjonene våre til tross for at de var ferdig nedbetalt. De fant bare nye grunner til å videreføre bompengeinnkrevingen. Sørlandet var også sulteforet på nye veiprosjekter og forfallsetterslepet på E18 var stort. Den tiden er heldigvis over.

Det er gledelig at ny fire-felts vei mellom Tvedestrand – Arendal åpner til sommeren. Det var et av de første veiprosjektene FrP igangsatte da vi kom i regjering.  FrP har lagt frem en ambisiøs NTP hvor vi skal bygge fire-felts motorvei gjennom hele Agder og til Oslo i løpet av kun 10 år.

Gjennom viktige reformer som etablering av Nye Veier skal veiene bygges billigere, noe som vil komme bilistene til gode. FrP øker den statlige andelen i finansieringen av veiprosjekter, samtidig som vi også kutter kostnader i drift av bompengeinnkrevingen. 60 bomselskap blir nå til 5, og det vil bety enklere administrasjon og sparte kostnader.

Fremskrittspartiet har kjempet gjennom ett kutt i bompengetakstene for ny E18 Tvedestrand – Arendal med over 10 %.  Bilistene på strekningen Tvedestrand-Arendal vil nå spare minst 270 millioner kroner i reduserte bompenger. Regjeringsplattformen gir også FrP gode argumenter for at sideveiene ikke vil få bompenger på denne strekningen. Det vil bety at pendlerne i Aust-Agder fortsatt vil kunne kjøre gjennom fylket uten å betale bompenger. Regjeringen vil også lage en ordning der alle i fremtiden vil kunne trekke fra bompengene på skatten.

Vi leser at enkelte spekulerer i at FrPs gjennomslag for skattefradrag og mindre bompenger vil føre til at lokalpolitikerne vil vedta flere såkalte «bypakker». Argumentet er at motstanden mot bompenger nå blir mindre lokalt, siden FrP nå har sørget for å senke bompengeprisene. Dette er et merkelig argument. Arbeiderpartiet har stått i bresjen for å etablere bomring rundt Arendal for å få ned biltrafikken, ikke for å bruke disse inntektene til veiformål.  Tusenvis av vanlige folks skattepenger er allerede sløst bort på utredninger om hvordan bomstasjoner rundt Arendal skal brukes til å stoppe biltrafikk. Til høsten får velgerne avgjøre i lokalvalget om de ønsker å velge inn Arbeiderparti-politikere som ønsker å presse gjennom bomring eller lokal drivstoffavgift.  For Fremskrittspartiet er det helt uaktuelt å mure byen inne med bomringer som ikke vil tjene annet formål enn å straffe innbyggere som er helt avhengig av bil.

Selv om vi har bedret situasjonen for norske bilister, er kampen langt fra over. Fremskrittspartiets langsiktige mål står fast: FrP vil jobbe for at alle bomstasjoner fjernes i hele landet.

Back To Top