fbpx
skip to Main Content

Framtidens fag- og yrkesopplæring

I en kronikk 2. februar, foreslår Knut Guttormsgaard fem gode tiltak som et innspill i Utdanningsdirektoratets arbeid med å gjennomgå de yrkesfaglige utdanningstilbudene. Guttormsgaard oppsummerer sitt eget innspill med at praktisk fagtrening ikke må undervurderes og at en fagperson først og fremst kjennetegnes ved at de kan utføre et godt praktisk arbeid. Vi er enige i dette. Et viktig virkemiddel for å oppnå en mer praktisk fagtrening vil være et tett samarbeid mellom skoler og lokalt næringsliv.

Utdanningsdirektoratet gjennomgår nå de yrkesfaglige utdanningstilbudene. Vi ønsker at de 40 000 ungdommene som begynner på et yrkesfaglig utdanningsprogram skal få en utdanning som er bedre, mer relevant for arbeidslivet og at flere skal fullføre med fag/svennebrev eller yrkeskompetanse. Som Guttormsgaard tar opp, handler problemstillingene vi nå diskuterer blant annet om hvordan vi kan tilrettelegge for mest mulig praktisk og relevant opplæring av framtidige fagarbeidere. Vi tror bransjene har ulike behov, men vi ønsker å finne mer ut av hvordan tidlig faglig fordypning kan foregå og hvilken løsning som best egner seg til dette.

Vi er avhengige av gode råd fra de som sitter tett på utfordringene. Derfor samarbeider vi med partene i arbeidslivet gjennom faglige råd, personer fra næringslivet, fylkeskommunene, forskere og andre ressurspersoner. De kommer med sine anbefalinger i mars og april. Vi tar gjerne imot flere innspill, og ser fram til å jobbe videre med å forbedre det yrkesfaglige opplæringstilbudet

Peter Tryggestad

Utdanningsdirektoratet

Back To Top