fbpx
Annonse:

Fra London til Agder – En målrettet utenrikspolitikk

Kristiansand har en egen avdeling som driver kommunens næringsarbeid. Business Region Kristiansand har etablert seg på torvet, og sørger for at Kristiansand og Agder er synlig og attraktiv for næringsetableringer. Business Region Kristiansand dekker alle kommunene i Agder, der noen er mer involvert enn andre. Skal Agder fortsette å utvikle seg og bli en attraktiv region å bo og leve i, så må man markedsføre alle kvalitetene vi har. Vi er verdensledende innen olje og gass industrien, vi har verdensledende kompetansemiljøer ved Universitetet i Agder, og internasjonalt anerkjente næringsklynger som NODE og EYDE.

Steinar Bergstøl Andersen. Foto: privat

Jeg tenker at de fortrinnene vi har i Agder er såpass unike at vi burde være en interessant region for flere internasjonale selskap å etablere seg i. Derfor tenker jeg at vi burde ha en egen plan og strategi på hvordan vi kan få selskaper til å flytte til Agder. Mange tenker at det ikke er mulig, men alt er mulig med gode planer og strategier. Man kan for eksempel stadig vekk lese i media om Brexit, og det er ingen tvil om at mange selskap i London vurderer å flytte ut av Storbritannia til andre europeiske land. Det samme gjelder selskap som jobber innen teknologiutvikling for olje og gassnæringen. Noe av det første jeg la merke til når jeg ble fylkestingsrepresentant i forrige periode var en lite strukturert og lite fornuftig internasjonal politikk. Dette har jeg påpekt en rekke ganger. Enkeltrepresentanter i fylkestinget reiste på den ene utenlandsturen etter den andre, og det var liten eller ingen informasjon om hva som var hensikten eller formålet med alle disse turene. Det begrenset seg stort sett til en Facebook oppdatering om hvor nyttig den siste turen var. Mange i det politiske miljøet vil nok tenke at dette innlegget om internasjonal politikk er en form for indirekte kritikk av KrF i Aust- og Vest-Agder, siden det stort sett er KrF politikere som reiser på alle disse turene. Men det er det ikke. Dette innlegget er konstruktiv kritikk av alle for at vi har latt vår utenrikspolitikk bli så unyttig og lite relevant.

Jeg er ikke imot utenlandsturer eller at fylkestingsrepresentanter reiser til utlandet, mitt anliggende er at man har en klar strategi og klar hensikt med turen. Mitt mål er at vi markedsfører landsdelen slik at man tiltrekker seg både turisme og næringsetableringer. Ikke at man reiser på fullt av turer som ingen bryr seg om eller har noe som helst nytteverdi. Heldigvis er vårt internasjonale arbeid blitt langt bedre i det siste, men jeg mener at vi fortsatt kan bli bedre. På forrige fylkestingsmøte i Vest-Agder foreslo jeg derfor at man kontakter relevante forskningsmiljøene ved Universitetet i Agder slik at de kan være en bidragsyter for å utvikle vår internasjonale politikk. Dette forslaget fikk jeg dessverre ikke flertall for, noe som er relativt oppsiktsvekkende med tanke på at vi har hatt en internasjonal politikk som alle mener har vært for dårlig, og må utvikles og forbedres. Mitt neste forslag for å få en bedre politikk på dette området er at man i samråd med Business Region Kristiansand vurderer om det kan være fornuftig å utarbeide en strategi og plan der man målrettet går inn for å kartlegge selskap i Storbritannia som vurderer eller skal flytte til andre land innen EU/EØS. Når man har et klart bilde av aktuelle selskap, så må man vurderer ulike tiltak man kan iverksette for å markedsføre Agder for deres neste destinasjon.

Vi trenger en mer målrettet og ambisiøs internasjonal politikk, og jeg håper at flere parti snart vil la ord bli til handling innen vår internasjonale politikk. Agder er Norges port til Europa og vår politikk bør også gjenspeile det. Jeg kan i alle fall garantere at FrP vil sørge for en bedre internasjonal politikk i Nye Agder fylkeskommune, hvis vi kommer i posisjon etter valget i høst.

Steinar Bergstøl Andersen
Fylkesordførerkandidat
Agder FrP