fbpx
skip to Main Content

Fra Hove Camping til Canvas Hove – spennende planer i en krevende prosess

Hove er et fantastisk område, en av indrefiletene i Arendal og som nå omkranses av Raet nasjonalpark. Nasjonalparken forplikter og danner en av rammene for at Hove drifts- og utviklingsselskap as (HDU) satte i gang en utviklingsprosess for dagens camping på Hove. HDU er et heleid selskap av Arendal kommune. Arendal bystyret utgjør generalforsamling for HDU og generalforsamlingen ledes av Ordføreren. I eierskapsmeldingen i Arendal kommune, sist vedtatt 18.4.2018, kan man lese følgende: «Å utvikle Hove-området i tråd med utviklingsplanen for Hove vedtatt av Arendal bystyre 21.06.2001, de vedtak bystyret i Arendal kommune gjør med hensyn på utviklingen av Hove, samt de lover og rammebetingelser som gjelder for område.» Så kan man jo gjøre seg refleksjoner om hvilke målsettinger eier aktivt har spilt inn.

Geir Fredrik Sissener. Arkivfoto

HDU har etter min mening fulgt opp de vedtak bystyret har gjort på en god måte. De har blant annet nylig tilrettelagt for en utrolig flott og spennende leirskole på Hove og nå kommer ny festival på Hove. I lys av Raet nasjonalpark og visjonen om økt turisme og Hove som en spennende reiselivsdestinasjon ble det satt i gang en prosess som endte med at det ble skrevet kontrakt med Canvas Hove. Dette prosjektet tilrettelegger for at de ca. 70 mål med dagens campingvogner blir transformert.  Det vil videre bli tilrettelagt for en rekke spennende aktiviteter både til land som til sjøs. Disse aktivitetene skal være attraktive for hele familien og alle aldre. Planene til Canvas Hove synes spennende, fremtidsrettede, i tråd med en camping knyttet til Raet nasjonalpark og vil trolig bidra til at Hove blir en turistdestinasjon å regne med i Norge. Det må også nevnes at dette blir en helårsdrevet destinasjon og at det vil bli skapt mange nye arbeidsplasser.
Disse aktivitetene vil overhodet ikke påvirke dagens turstier og aktiviteter unntatt det faktum at dagens campere har fått oppsigelse på sine kontrakter og må ut av dagens campingområde i mars 2019. Jeg har stor forståelse av at de er meget skuffet. Både over prosessen og beslutningen. Spesielt krevende da man ikke har alternative områder å tilby. Mange skal visstnok ha sikret seg ny plass i regionen.
Jeg har i flere artikler og uttalelser til media uttrykt at jeg gjerne skulle sett prosessen gjennomført som en åpen prosess. Jeg har også sagt at jeg forstår og har respekt for beveggrunnene til at styret i HDU har kjørt en lukket prosess. Hovedgrunnen er knyttet til mulighetene for å få med de ulike aktørene i en tilbudsprosess.
Har jeg tillit til styret i HDU? Svaret på det er ja. De har gjennomført en utviklingsprosess i tråd med de føringer bystyret gjennom flere år har gitt selskapet.

I denne saken har HDU sitt styre bedt om tilbakemeldinger fra eier underveis og har fått grønt lys, senest i et møte der politisk ledelse og gruppeledere var innkalt. De som var tilstede på dette møtet var alle positive til planene.
Forankring i hele bystyret kunne kun ha skjedd gjennom en ekstraordinær generalforsamling. Hele bystyret var invitert til eget informasjonsmøte, dog etter at kontrakter var skrevet.

Alle kontrakter signert, blant annet en juridisk bindende kontrakt mellom HDU og Lowcamp as.
HDU er medeier og har negativ selskapskontroll i Canvas Hove. Canvas Hove kan iverksette deler av sin virksomhet da dagens reguleringsplan er knyttet til camping, men den er ikke tilpasset den virksomheten de for øvrig planlegger for.
Ny reguleringsplan er under arbeid.  Når ny reguleringsplan kommer så kan bystyret bystyret si ja eller nei til planen. Ny reguleringsplan er en forutsetning for ny virksomhet. Vi har enda ikke sett planen, men jeg møter planene med en positiv innstilling.

Geir Fredrik Sissener, gruppeleder Arendal Høyre.

Back To Top