fbpx
skip to Main Content

Fortsatt grensekontroll og ny handelsavtale

 

Aust-Agder Nei til EU vil at Norges grenser fortsatt skal kontrolleres av norske myndigheter og at EØS-avtalen erstattes av en ny handelsavtale. Folkeviljen må fortsatt råde i landet.

 

Begrunnelse

Regjering og andre myndigheter har som sine viktigste oppgaver å sikre landets grenser og befolkningens trygghet innenlands. I dagens Europa er dette viktigere enn noen gang. Schengen-avtalen med bestemmelser som i praksis fjerner landegrensene, har spilt fallitt, er satt ut av kraft og må ikke gjeninnføres. Grensekontroll er vesentlig i forhold til internasjonal kriminalitet, terrorisme og regulering av innvandring.

 

EU er et frihandelsområde med samarbeid på mange områder, men uten de sentrale tjenestene og ordningene som en stat alltid har. Folket i Frankrike og Nederland avviste i 2005 med meget klart nei-flertall forsøket på å få vedtatt en grunnlov for EU. Unionen er og blir en koloss på leirføtter, særlig svak når det gjelder demokrati. Derfor er det ikke overraskende at styring både med innvandring, kriminalitet og finanspolitikk svikter.

 

Verdenssituasjonen er preget av klima- og ressursproblemer, internasjonal terrorisme og kriminalitet på mange områder. I Norge er narkotikakriminalitet, illegale innvandrere og arbeidslivskriminalitet blant de mest alvorlige utfordringene. Det er stor spenning og usikkerhet i forholdene i Midt-Østen, Tyrkia og Russland/Ukraina og andre steder. Situasjonen med flyktninger og folkevandring har sin bakgrunn i diktaturer, fattigdom og kulturelle og religiøse konflikter.

 

Alle disse forholdene tilsier at politikken i alle land må være demokratisk forankret og ta mer hensyn til samfunn og fellesskap enn det EU og internasjonal liberalisme gjør. Danmark har nettopp bekreftet dette i sin folkeavstemning om fortsatte unntaksbestemmelser. Folket i Storbritannia vil vurdere videre deltakelse i EU ved folkeavstemning 23. juni i år.

 

I denne situasjonen er det viktigere enn noen gang at Norge som nasjon opprettholder sin selvstendighet på alle områder. EØS- og Schengenavtalen undergraver sjølråderetten.

 

Uttalelse fra årsmøtet 2016 i Aust-Agder Nei til EU

 

Back To Top