fbpx
skip to Main Content

FORSKJELLS-NORGE

De etablerte partiene fortsetter å smykke seg med fortellingen om at Norge er et land med små forskjeller. Det sier de fordi de vet at de fleste nordmenn helst vil ha små forskjeller. Likevel så vet de bedre eller de vil helst ikke snakke om dette:

 

Siden 1990 har forskjellene økt raskere her enn i for eksempel USA. De superrike i Norge tjener nå 178 ganger mer enn en gjennomsnittsnordmann. Det finnes land som er ennå verre, men forskjellene øker og er store!

  • Barnefattigdom: Statistisk sentralbyrås tall viser at et økende antall barn vokser opp i fattigdom. (Offentlig norskdefinert fattigdomsgrense). Fra 2006 til 2013 økte antallet fattige barn fra 67.300 til 84.300 og barnefattigdommen øker.
  • Rikdom: I samme tidsperiode har antallet norske millionærer mer enn doblet seg. Hva gjelder milliardærer så var det 86 av dem i 2005. I 2013 var dette tallet steget til over 200.

Etter 1990 øker også inntektsforskjellene mellom den rikeste 1 prosenten med snittinntekt på 2, 3millioner kr og 90 % av befolkningen med snittintekt på 235.000 kr.

  • Skattekutt: Tallene viser at formueskatten ble redusert til nær ingenting. De 5 % rikeste fikk 49 % av skattelettene. Ola og Kari gjennomsnitts-Nordmann fikk i snitt 1.000 kr i skattelette mens de 10 rikeste i snitt fikk skattelette på 12,5 millioner kr. hver.
  • Geografiske ulikheter: De største skillelinjene mellom rike og fattige finnes i de største byene. I hovedstaden vokser over 16 % av alle barn opp i fattigdom. Det er det dobbelte av landsgjennomsnittet på 8,8 %. Forskjellene i levealder er også størst i de store byene. I Oslo så er forskjellene mellom Oslo vest og Oslo øst på nær 9 %. Oslo vest innbyggerne lever lengst. Det er stor variasjon av inntektsulikhet innenfor hver enkelt region i Norge og større enn i mange andre land.  Kommuner på innbyggerstørrelse med Grimstad og mindre en det, er det eneste nivået hvor faglærte/ufaglærte arbeidere og bønder/fiskere, er på linje med gjennomsnittlig andel av befolkningen for hele landet.

 

Jeg minner om at høyresiden i norsk politikk ønsker en storstilt sentralisering under dekknavnet kommunereform. De er i ferd med (via NAV) å innføre tvangsarbeid for de som ikke kan jobbe eller ikke får en ordinær jobb. Det gjør de samtidig som arbeidsledigheten øker. De fortsetter å foreslå skattekutt som i all hovedsak vil komme de rikeste til gode. De vil også helst gjøre søndager til hverdager.

 

Rødt er for et aktivt deltakerdemokrati som kan legge til rette for at alle er med. Ikke bare på papiret, men også i virkeligheten. Det er derfor kampen mot forskjells-Norge er Rødts viktigste sak i dette valget. Ingen skal behøve å bruke det meste av sin energi på det aller mest nødvendige for å leve!

 

Like muligheter for alle blir bare en tom frase, om ulikhetene øker. Ta derfor sjansen:

Stem på en utfordrer og for et vendepunkt i kampen mot forskjells-Norge. Stem Rødt!

 

Tore Wold, 3. kandidat på Rødts liste i Aust-Agder

Back To Top