fbpx
skip to Main Content

For Ap kommer hensynet til naturmiljø og allmenretten først på Hoveodden

Hvor står egentlig Ap i Hovesaken, spør Hovelista, i oppslag med samme navn 11.07.19 i Agderposten. Verbet «står» gir en dårlig assosiasjon til hvordan Ap har vært i konstant bevegelse siden denne saken sprakk i offentligheten. Bystyregruppa har arbeidet målrettet og funnet løsninger som, etter vår og manges mening, består «etterpåklokskapens test» på de utfordringer som har vært omdiskutert i Hovesaken.

Nina Jentoft, Leder Kommuneplanutvalget (Ap). Arkivfoto 

Ap-gruppa har arbeidet løsningsorientert, innhentet nødvendig informasjon, hatt utsjekk med eget parti og medlemmer, når vi har utmeislet vår politikk. Ap har fått støtte for sine forslag og gitt støtte til forslag som bringer denne saken inn i et trygt spor. 

Ap har holdt sine miljølovnader i denne valgperioden, hva gjelder etablering av markagrenser, retning og planleggingsprinsipper i kommuneplanens arealdel, til kampen for allmennretten i strandsonen, for å nevne noe. Vi har vært til å stole på i saker hvor hensyn til naturmiljø og kulturminner har stått sterk. 

Ap har ikke kunnet godta den privatisering som ble lagt opp til i Canvas Hoves opprinnelige opplegg, ved at hytter kunne selges/fremleies til tredjepersoner. Vi arbeidet målrettet med en tilleggsavtale som forhindrer dette. Avtalene er forretningsmessige/juridisk bindende avtaler som nå både Canvas Hove og HDU forholder seg til. Noe annet ville bety avtalebrudd. Minner også om at HDU har en styrerepresentant i Canvas Hove og vil følge alle saker som vil stå på styrekartet til Canvas. 

Ap kunne heller ikke godta hyttebygging, tretopphytter mm som ville svekke allmenheten tilgang og opplevelse av området, og muligens også gå på bekostning av naturverdiene i området. Vi stemte derfor for en regulering i kommunal regi. Dette vedtaket kostet kommunale kroner og kapasitet, men gir etter Aps mening best styring med reguleringens innhold og detaljer. Bystyret er innsatt som styringsgruppe for reguleringen. Reguleringen vil således bli del av en sterk demokratisk kontroll og gjenspeilte bystyrets vilje.

Som nevnt har Ap vært en pådriver innen natur og miljøspørsmål i denne perioden. Jeg har lyst og nevne at Ap og SV tapte kampen om å få Alvekilen inn i nasjonalparken, med en stemmes overvekt til H, FrP, KrF (2 av 3), V og Pp. Kunne det ha skjedd i dag med det fokuset vi har fått på miljø, naturvern og allmenhetens rettigheter i Hovesaken? Det tror jeg ikke. Men den gang gikk dette vedtaket forbi i stillhet. 

I Hovesaken vil Ap være til å kjenne igjen. Likevel ønsker vi en utvikling av Hoveodden hvor det i fremtiden skal være mulig med ulike typer av lette campingformer, med større sirkulasjon, slik at flere kan få oppleve dette flotte området. Allmennhetens opplevelse av, og tilgang til området, skal til tross for det være minst like god som den har vært. Det tror jeg er mulig å få til. Til i dag har vi hatt camping i en lite mobil og ganske privatiserende form på Hove. 

Det er den kommunale reguleringen som blir avgjørende for om, og isåfall hvilken type camping som kommer på området, hvor og hvor mange enheter. Det er reguleringen som vil kunne begrense eller åpne opp for installasjoner på Hoveodden.

Mvh,

Nina Jentoft, Leder Kommuneplanutvalget (Ap) 

Back To Top