fbpx
Annonse:
Eb243eaadc10365628b4510ea059ed79.jpg

«FOLK TRENG HUS OG HUS TRENG FOLK»

BOPLIKT:

Det er viktig for hus og folk at man har både godt stell og tak over hodet. Bokvalitetene i vår kommune er gode og vi må sikre at flest mulig har et godt bomiljø. Dette går på å ha holdninger til å bo trygt. Derfor ønsker SV: «ha bebodde hus hele året ved å gjeninnføre boplikten».

Boplikten er et gode og viser en forpliktelsene vi har i fellesskapet for å sikre bosetning i alle deler av kommunen. Det skal ikke være slik at deler av kommunen er for prioriterte grupper som først og fremst tenker på egen råderett og hva markedet verdsetter din eiendom med. Det er en tone i eiendomsmarkedet som presser prisene opp.

Det er eiendomsmeglere som er på banen både i markedet og i politikken. De gir en oversikt over kjøp og salg av boliger i deler av kommunen som ikke er riktig og som har mange andre forhold enn at markedet fungerer. Vi ser at solgte boliger er på veg til å bli feriesteder.

Det er et stort antall eldre boliger på salg i kommunen. Disse rundt 300 boligene tilhører folk som i mange tilfelle er på veg inn i nye leiligheter og hus. For det er mange nye felter som er under bygging og planlegging. Når vi ser at for eksempel Barbu – dessverre! snart får en utbygging, er dette en mulighet for de etablerte. Men det er nødvendig at også folk i etableringsfasen får muligheter. SV vil derfor: «ha tilgang til gode og billige boliger».

Det krever at vi må styrke fokus på hvor vi skal ha boliger og se det i sammenheng med skole, butikker og kommunikasjon; dette er viktig i et samfunn som tar klimautslippene på alvor.