fbpx
skip to Main Content

Fellesskap og frivillighet i Arendal kommune

Cathrine Krogstad Hansen, representant i bystyret for Arbeiderpartiet

Arendal kommune har satt i gang flere flotte prosjekter i samarbeid med de fantastiske frivillige organisasjonene vi har rundt oss i nærmiljøet vårt. I flere av prosjektene er målet å nå frem til flere ensomme mennesker i kommunen vår. Kommunen ønsker å skape en enda sterkere ”bry deg kultur”, hvor alle kan være med å bidra til å skape gode nærmiljø og et varmere samfunn. Det å hjelpe andre fører til bedre selvfølelse, så det å legge enda bedre til rette for dette er en vinn-vinn situasjon for alle.

Samarbeidet med alle de fantastiske frivillige i kommunen skal bli enda bedre, og man har henta inspirasjon fra noe de i Danmark kaller en sivilssamfunnsstrategi. Kommunen ønsker å utarbeide denne strategien i samarbeid med ”Med Hjerte For Arendal”, for å sikre både samskaping og engasjement hos både frivilligheten og næringsforeningen. I tillegg viser kommunens inkluderingsstrategi ”Ingen utenfor, alle innenfor” at det settes fokus på hvor alvorlig det er med utenforskap både for den enkelte det gjelder, og for kommunen som helhet.

 

I samarbeid med ”Med hjerte for Arendal”, Tyholmen frivilligsentral og Hisøy frivilligsentral fikk kommunen høsten 2016 midler fra Helsedirektoratet til tiltak for å nå ensomme eldre. Prosjektet kalles ”Sammen inn i fellesskap og aktivitet”. Metoden er at hjemmehjelpere gjennomfører tre følgeoppdrag med brukere i målgruppen slik at de får en hjelp i oppstarten av en aktivitet. Målet er at ny aktivitet og nytt felleskap skal bli en fast del av brukerens hverdag.

 

Tidligere erfaringer viser at ting tar tid å etablere i større skala, men både Tyholmen og Hisøy frivilligsentraler melder om positive ringvirkninger av det nystartede tilbudet. Prosjektgruppa ønsker å søke om videreføring av prosjektet, som fikk startsignal så sent som i siste del av juni 2016. Jeg er kjent med at tilsvarende tanker finnes på Tromøy frivilligsentral og Eydehavn frivilligsentral.

 

Dette er viktige tiltak som Arbeiderpartiet støtter, og vi gleder oss til å høre hvordan prosjektene går videre og heier på alle som står på for at Arendal kommune skal bli en enda varmere og mer inkluderende kommune å bo i.

 

 

 

 

Back To Top