fbpx
skip to Main Content

Et ord er et ord? – Løddesøl og Nesheim skoler

POLITIKK:

Bystyret vedtok, som kjent, å sende Utdanningsdirektoratet en uttalelse om at de ikke støtter Nesheims og Løddesøls søknader om privatskoler. Bystyret vedtok deretter å utrede spørsmålet om fortsatt offentlig skole på ny. Jeg forstår fullt ut at foreldrene ved de nevnte skoler er skeptiske til dette. En utredning er ikke et vedtak, og er på ingen måte bindende.

Mitt tidligere innsendte leserinnlegg gjengis nedenfor, da jeg mener innholdet fortsatt er relevant, selv om jeg nå etter bystyrevedtaket ville ha formulert meg litt annerledes.

Her er teksten:

«Søknad fra foreldre til Utdanningsdirektoratet om opprettelse av privatskoler på Løddesøl og Nesheim forsøkes nå stoppet av Arendals politikere, til tross for positive løfter tidligere. De unnslår seg ikke engang for å forsøke å torpedere søknaden ved å sende Utdanningsdirektoratet en uttalelse hvor de ber om at søknaden ikke blir imøtekommet. «Et ord er et ord og en mann er en mann» heter det. Gjelder ikke dette lenger? Løftebruddet begrunnes med økonomi. Men skal det være så lett å løpe fra løfter og forpliktelser?

Når det gjelder økonomi, ser det ut til at forhåndsberegningene har vært slett håndverk og lite å stole på. Besparelsene ved nedleggelse av de nevnte skoler synes å ha vært minimale. Kanskje er der ingen besparelser dersom samtlige kostnader blir innkalkulert? Derimot ser det ut til at kommunen har råd til å la millionene flyte i andre sammenhenger. Jeg skal her bare nevne et eksempel: Klatreveggen ved Sam Eyde vg. skole til en million, som viste seg å være bortimot ubrukelig.

Mest skuffet er jeg over mitt tidligere parti Venstre, (meldte meg ut for noen år siden og er nå partiløs). Venstre har tidligere uttalt i denne saken at de stemte for nedleggelse av nevnte skoler for å styrke kvaliteten i skolene totalt ved å tilføre de andre skolene mer ressurser. Etterpå har de gitt sterke signaler og løfter om at de ville støtte opprettelse av privatskoler. Nå uttaler de at de forstår at foreldrene er skuffet, men at de ikke var klar over de økonomiske konsekvensene, og at økonomien må gå foran. For øvrig mener jeg Venstre har fått for lite pepper i skolesaken. Ved nedleggelsen av Løddesøl og Nesheim skoler gikk det meste av kritikken på Pensjonistpartiets representanter som stemte for nedleggelse, stikk i strid med partiets program og ønske. Men Venstre, med sine tre representanter i bystyret, kunne også hatt jokeren. Dersom de den gangen hadde stemt mot nedleggelse av skolene, ville skolene ha blitt opprettholdt, nåværende situasjon vært unngått, (og sannsynligvis ville økonomien fremover blitt like bra som ved nedleggelse av skolene).

Det undrer meg for øvrig at ikke byens politikere vedtok en trinnvis utbygging av den nye skolen på Saltrød, med flere byggetrinn, i takt med framtidige bosetningsmønstre, og uten å tappe andre deler av kommunen for tilbud. Mitt håp og ønske er at Arendals politikere har redelighet og skamfølelse nok til å la være å sende dette famøse brevet til Utdanningsdirektoratet.

Er der håp?»

Herdis Häring Arendal

Back To Top