fbpx
skip to Main Content

Et lettere tilgjengelig NAV

Søknad om plass i barnehage, på høgskole eller universitet leveres på nett. Vi samhandler med skatteetaten uten et eneste papir. Nå har du også mulighet for å samhandle med NAV via elektroniske Ditt NAV.

NAV i Aust-Agder ønsker at kommunikasjonen skal blir enklere, mer effektivt og sikrere for de som er brukere av våre tjenester. Ved hjelp av Bank-ID kan du sitte hjemme og  få svar på spørsmål gjennom bruk av NAVs døgnåpne selvbetjeningsløsning.

Har man spørsmål om tjenester, for eksempel rundt arbeid, kan dette sendes elektronisk. Både spørsmålet og svaret blir lagret på Ditt NAV, slik at man selv kan følge saken. På Ditt NAV kan man også levere søknader og oppdatere personopplysninger. Man kan registrere CV, bli oppdatert på ledige stillinger og benytte egen veiledningstjeneste.

NAV er nå også tilgjengelig på sosiale medier, som for eksempel Facebook-siden NAV Jobblyst. Dette er nyttige og tilgjengelige kanaler å oppsøke for mer informasjon og hvor du kan stille spørsmål og få svar.

Stadig flere av NAVs tjenester gjøres tilgjengelige via ulike nettbaserte løsninger. Det er bra for den enkelte, og det er bra for NAV Aust-Agder. Selvbetjening frigjør tid, slik at ansatte i NAV kan konsentrere seg om å hjelpe dem som trenger det mest.

Ønsker man å snakke med oss, har vi mange kunnskapsrike veiledere som kan nås på telefon. I fjor besvarte de 5,8 millioner henvendelser!
I Aust-Agder ble 52 prosent av alle søknader om alderspensjon levert elektronisk i fjor. De fleste av disse personene har muligheten til å få svar på sin søknad i løpet av noen minutter. Det er effektivt og sikkert. Bare i januar 2015 mottok NAV 15.359 søknader om dagpenger. Av disse ble 74 prosent levert elektronisk. Det er den raskeste og sikreste vegen.

NAV er dessuten i front med å ta i bruk digital postkasse til innbyggerne, og nå kan nesten 20 millioner utbetalingsmeldinger sendes digitalt årlig. I samarbeid med Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå har NAV gjort hverdagen enklere for arbeidsgivere og oss selv gjennom A-ordningen. Det er en digital samordning av all rapportering om inntekt, arbeidsforhold og skattetrekk.

Det ligger et betydelig potensial og mulighet ved å øke den digitale samhandlingen også med NAV. I forbindelse med den nye uførereformen er erfaringen at veldig få benytter anledningen til å sende oppdatert dokumentasjon for eksempel om inntektsopplysninger, elektronisk. Et betydelig antall tusen sender imidlertid brev. Dette til tross for at man antar at svært mange, antakelig flertallet, av disse brukerne har mulighet til å sende digitalt.

Personlig fremmøte i kontorene er den fremste samhandlingsformen i Aust-Agder. Bruken av selvbetjeninger er fremdeles forsvinnende liten. Ser man på innholdet i henvendelsene, tyder det på at en vesentlig del av den lave bruksgraden elektronisk, også skyldes vaner. Man har tradisjonelt stukket innom NAV-kontoret og fått ærendet fikset der. Og det fortsetter man med, for sikkerhets skyld, fordi man kjenner kontoret og de som yter servicen. Noen har ennå ikke helt tro på at systemene faktisk ivaretar innsendelser av søknader og dokumentasjon.

NAV i Aust-Agder må selv bli flinkere til å henvise og veilede til elektroniske løsninger. Samfunnsøkonomisk er det viktig med gode selvbetjeningsløsninger, da det gir raskere og mer enhetlig saksbehandling. Det er fornuftig bruk av samfunnets midler at de som kan klare seg på egen hånd, får muligheten til å gjøre det gjennom enkle, lett tilgjengelige tekniske løsninger. Innføring av selvbetjening er først og fremst en organisasjonsendring, ettersom teknologien fremtvinger et annet tankesett i hvordan arbeidet skal utføres: Når færre har behov for å oppsøke et NAV-kontor; hvordan bruker NAV den frigjorte tiden? Ved økende bruk av digitale muligheter frigjøres ressurser til å følge opp dem som trenger mer bistand. Med andre ord: Mere tid til brukere med mer sammensatte behov, og bedre muligheter for å få flere i jobb!

Hilde Høynes

Direktør NAV Aust-Agder

Back To Top