fbpx
Annonse:

Et enormt helseproblem  

Det har de seneste årene blitt satt stadig større fokus blant ensomme eldre, unge og syke. Dette er fordi vi har sett, hørt og opplevd hjerteskjærende innlegg fra ensomme personer i alle aldre. Dette har særlig kommet i søkelyset i kronikker, leserinnlegg, reportasjer, blogginnlegg og liknende. Ensomhet er et stort problem uansett hvilken kommune man lever i, men spesielt i kommuner/fylker med dårlige eller svake levekår.

Hverdagen innebærer i varierende grad belastninger og frihetsbegrensninger, slik som lav inntekt, dårlig helse og sosial isolasjon. En fjerdedel av den voksne befolkningen har problemer på minst to av de sju områdene: Arbeidsmarked, helse, økonomi, sosiale relasjoner, psykiske vansker, nærmiljø og bolig. 5 prosent har hele fire av disse problemene. Enkelte grupper opplever oftere enn andre problemer på løpende bånd. Kilde ssb.

Ensomhet er et stadig økende problem i dagens samfunn, og mye av problemet spesielt blant unge er på grunn av glansbildene man kan se på Instagram. Det er et problem som finnes i alle kommuner, men det er større problem i kommuner/fylker som sliter med levevilkår. Det er på grunn av at helse og økonomi er viktige faktorer når slike indekser blir beregnet.

Det er en sammenheng med ”problemer som hoper seg opp” og tilfredshet. Det er også en sammenheng med tilfredshet og ensomhet. Ensomhet er et tegn for eller et behov vi mennesker har som flokkdyr for å være til nytte og det å samhandle med andre. Det er et savn etter å føle seg, bli sett og hørt.  Derfor må vi som politikere gjøre det vi kan for dem som sliter i samfunnet. Jeg er glad for hva Arendal Høyre har i sitt program foran valget nå den 9. september. Arendal Høyre vil:

  • Sette daglig fokus på ensomhet i Arendal kommune.
  • Lage et program for å avdekke og mobilisere mot ensomhet.
  • Opprette en kommunal koordinator for arbeidet med ensomhet

Vi vil også gjøre det enklere for ensomme å ta kontakt/hjelp gjennom lavterskeltilbud og vurdere å innføre appen NYBY, som i studentbyer er et utrolig flott hjelpemiddel for nye studenter til å bli kjent med byen. Det er også et supert verktøy å bruke dersom man vil treffe nye mennesker, å bli kjent med dem utvikle kontakter og nye vennskap.

Vi i Arendal Høyre er veldig glad i prosjekter som Skravlekopp. En folkeaksjon som gjør at alle som tar en kaffe eller liknende på en cafe, kan ta kaffen i en skravlekopp og vise til gjestene at de er tilgjengelige for en prat om alt mulig. Det er et prosjekt som virkelig er med på å motvirke ensomhet. Vi er også veldig positive til prosjektet Hverdagshelter Som Hjelper Idrettshelter. Det er et prosjekt som hjelper mennesker som ellers ville ha sittet alene hjemme til å komme seg ut og på kamp. Det gjør at mange ensomme kommer seg ut og treffer andre og bygger nye vennskap over en felles interesse.

For å få en optimal helsetjeneste er vi nødt til å ha et helsesamarbeid mellom offentlige, private, frivillige og andre aktuelle samarbeidspartnere å spille på hverandre og lære av hverandre. Den eneste måten å bli bedre på er å lære av hverandre.

Det er en sammenheng mellom helse og ensomhet, enten det er fysisk helse eller psykisk helse. Når det kommer til psykisk helse må det tidlig nok innsats til for å hindre problemet i å bli større. Derfor vil vi i Arendal Høyre styrke det forebyggende helsearbeidet for barn og unge gjennom å styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Det vil vi gjøre ved å tilby psykologitilbud og flere tverrfaglige lavterskeltilbud.

Vi må også som kommune bli mye bedre på å legge til rette for tiltak som kan motvirke ensomhet og utenforskap for innbyggere i alle aldre. Vi vil også utvikle flere sosiale og aktiviserende tilbud på eldresentre og samarbeide med frivillighetssentraler, andre frivillige og sosiale entreprenører om flere tilbud for å motvirke ensomhet og utenforskap.

Det er et kjempestort arbeid som ikke kan begynne tidlig nok. Sammen kan vi alle gjøre litt for å motvirke ensomhet. Alle kan hjelpe en, men en kan ikke hjelpe alle.