fbpx
Annonse:

Er vi gode rollemodeller?

Vi som er politikere i Arendal har alle et mål om å gjøre kommunen vår til et enda bedre sted å leve livene våre. Vi vil ha gode barnehager og skoler og vi vil ta vare på de som trenger hjelp på andre måter for at hverdagen skal bli god.

Vi vil ha en jobb til alle som ønsker og kan jobbe og vi vil passe på at vi ikke ødelegger kloden for våre barn.

Så hvorfor krangler vi da?

Inntrykket av krangel sitter igjen når vi leser avisene. Er det en uenighet slås den stort opp i avisene, mens fellesuttalelser og forsøk på å løfte i flokk gjerne forblir uten kommentarer.

Vi sier at vi skal være en stemme for den lille mann, den som ikke kan føre sin sak selv. Men er det slik det oppleves?

Ofte, i bystyret og på andre politiske arrangementer er det de som snakker høyest og mest som blir referert, men betyr det at det er de har de beste argumentene?

Vi vil gjerne se på Norge som et likestilt land. Partiene etterstreber å ha likt antall av kvinner og menn på listene. Hvorfor er det da slik at det er menn som det refereres oftest til? Det er menn som gis eller som tar arenaen.

Vi trenger å løfte levekårene i vårt område, da trenger vi gode rollemodeller. Vi trenger raushet og engasjement. Noen må gi rom for at andre skal få plass.

Jeg håper at det nye bystyret som skal velges nå, er seg sitt ansvar bevisst og forstår viktigheten av den rollen de er gitt. Det er en alvorlig oppgave å være folkevalgt. Du trenger å lytte mer enn du snakker og velgerne er de vi skal jobbe for, ikke oss selv.

Til slutt kan vi minne oss alle på, at til tross for at det er mye som er urettferdig og har stort forbedringspotensiale, bor vi i et av verdens beste land. Vi bor på solkysten og i en kommune med ansatte som til enhver tid virkelig legger seg i selen for å gjøre alt de kan hver dag. Jeg vil heie på alt som funger godt – det gir meg energi til å arbeide for de som trenger det mest. Godt valg.