fbpx
Annonse:

Er partienes politiske idelogi i ferd med å «død ut»?

Kommune- og fylkestingsvalget 2019 er snart i «boks» i alle kommuner og fylker. Partiene har gjennomført sine valgkamper og forsøkt å overbevise velgerne om at deres respektive politikk er den beste for kommune og fylket. Og partitoppene fra partiene sentralt har vært aktive med å fortelle om de store forskjellene mellom partiene.

Etter valgnattas resultater var det fullt kjør i mange kommuner/fylker på hvem som skal sitte sammen i posisjon. Det har blitt sondert og forhandlet mellom alle leirer. Noen har blitt lei seg for et dårlig resultat, og andre blitt av seg av glede for et godt resultat.

Men når valget er over og før skuffelsen/gleden har lagt seg så er alle partier i gang med å finne samarbeidskoalisjoner. De merkeligste koalisjoner oppstår og i flere kommuner/fylker så samarbeider partier fra «venstresiden» med partier fra «høyresiden». Og mange tar det som en seier at de fikk ordføreren, varaordføreren eller andre verv som utøver makt, selv om de har gått i posisjon med et parti som de før valget har definert som «fienden».

Samarbeid er viktig for å få en stabil og forutsigbar styring! Men det er noe alvorlig galt når partier som Høyre, Frp og Arbeiderpartiet danner koalisjoner i flere kommuner og fylker. Enda verre blir det når partier som SV og/eller Rødt danner koalisjoner med Høyre og Frp. Hvor er det blitt av partienes ideologi?

Det må derfor stilles følgende spørsmål:

  • Hva er grunnen til at det er så lav valgdeltakelse?
  • Er partienes ideologi i ferd med å «død ut»?
  • Er vi i ferd med å erstatte kommune- og fylkespolitikken med valgte «administrative utvalg»?

Det er høyst relevant å stille disse spørsmålene når en ser resultatene av mange posisjoner i kommuner og fylker. Før valget har det ikke manglet på advarsler fra det ene og andre partiet på hva som vil bli konsekvensene med «rød» eller «blå» politikk. Velgerne får høre hvor «forferdelig» det vil bli om «venstre- eller høyresiden» vinner. Og Høyre og Arbeiderpartiet fremstår som de store «lokomotivene» på hver sin side.

Mange politikere klager over manglende valgdeltakelse og leter etter årsaker. Kan det være at mange velgere er lei av at partiene før valget arbeider iherdig med å vise de store forskjellene, for deretter å danne koalisjoner etter valget med det som før valget ble definert som «fienden»? Blir ikke dette feil når en har sagt til velgerne at det stor forskjell på «venstre- og høyrestyrte» kommuner/fylker?

Dagens politikk må kunne defineres som «lyseblå» politikk, og dette er uavhengig av hvem som har styrt siden midten av 1980-tallet. Enkelte sier at alle politikere i Norge står bak en sosialdemokratisk politikk. Men om så er tilfelle så burde vel alle melde seg inn i Arbeiderpartiet? Nei, det er stor forskjell på Arbeiderpartiets politikk vs Høyre og Frp sin! I hvert fall i teorien og når en legger ideologien til grunn. Men det er kanskje forskjell på teori og praksis?

Det vi trenger i Norge er en mye sterkere forankring av partienes respektive idelogier! Ideologien må «blomstre»! Og det trengs en ideologiskolering av politikere!

Det er viktig med samarbeid,men et partis idelogi må alltid ligge som en «rød tråd» i alle saker som en lokalpolitiker/politiker arbeider med! Dagens politikk er dessverre alt for mye styrt etter markedsmessige prinsipper, ikke etter de menneskelige behov som finnes. Dette gjelder også for kommuner/fylker. Norge har aldri vært bedre stilt til å løse alle de uløste oppgaver som finnes!

Det er viktig å stemme! Men det er ikke rart at velgerne er forvirret og at alt for mange velgere ikke ønsker å stemme!