fbpx
Annonse:

En bedre eldreomsorg med Arendal Høyre

Høyre er svært opptatt av en god kvalitet i eldreomsorgen og har lansert visjonen og konkrete handlingsplaner knyttet til reformen LEVE HELE LIVET. I dette inngår eldreomsorg med fokus på pasienten i sentrum og deres behov. Vi skal tilpasse systemene til beboernes og pasientenes behov og ikke omvendt. Dette mener vi er viktig og helt riktig tenkning.

Ordførerkandidat for Høyre, Geir Fredrik Sissener. Arkivfoto

Eldreomsorgen skal være verdig og det skal gis god pleie, mest mulig glede, valgfrihet på tjenester og med ansatte som trives og har rett kompetanse.
Hvordan skal man oppnå og iverksette tiltak knyttet til LEVE HELE LIVET?
Her er det mange ting som kan gjøres, og det betyr ikke nødvendigvis at bedre tjenester trenger å bli dyrere. I bystyremøtet 20.juni 2019 fikk Arendal Høyre alle representantene med på et svært viktig vedtak. Det lyder slik:

1. Arendal bystyre ber rådmannen å komme tilbake med sak så raskt som mulig om mulighetene for å kunne øke antall forsterkede plasser          ved Plankemyra.
2. Det må være et mål at alle pasienter på bo og omsorgssentrene gis mulighet for minst en aktivitet hver dag.
3. Medisinkurs må tilbys alle ansatte slik at alle faggrupper som er involvert i medisinutdeling er kompetansemessig oppdaterte.
4. Mattilbudet til pasientene må videreutvikles slik at større grad av matvalg for pasientene kan imøtekommes.

Dette vedtaket krever dog konkret oppfølging videre, og det vil Høyre bidra til.
Behovet for flere forsterkede plasser er akutt, da kommunen bare har 6 plasser på Plankemyra. I dag er det dessverre for mange pasienter på skjermede avdelinger som burde være på forsterket avdeling. Av hensyn til både pasienten selv og de ansatte på de ulike bo- og omsorgssentrene må disse pasientene få et forsterket tilbud.

I dag er de fleste bo- og omsorgssentrene sertifiserte fra organisasjonen Livsglede for eldre.  Bare 3 gjenstår, og de ventes sertifiserte i løpet av ca. 6 måneder. Metodisk arbeid her vil gi beboere minst én aktivitet hver dag.
Medisinkurs er viktig og må omfatte alle yrkesgrupper i helse og omsorg som er involvert i medisinutdeling.
Høyre ønsker et bredere og mer fleksibelt mattilbud. Vi registrerer at det i dag kjøpes inn økologiske produkter til pasientene som egg, melk og andre produkter. Dette er kostbart og er vel neppe det de eldre trenger. Ved å kutte de økologiske produktene, så ser vi en mulighet for å styrke mattilbudet ytterligere.

Videre ser vi at det er gode erfaringer fra Lillesand kommune med ordfører Arne Thomassen (H) med at senere middag har medført fornøyde beboere og mindre medisinforbruk. Her er vi ikke helt i mål i Arendal.
Ved å stemme på Høyre så gir du en stemme til et parti som vil jobbe videre for at alle beboere og pasienter skal kunne få oppleve målsettingen om meget god eldreomsorg gjennom LEVE HELE LIVET. Det krever tett fokus på tjeneste og aktiv oppfølging.
Dette er noen av våre tiltakspunkter, flere finner du i vårt program.

Geir Fredrik Sissener, Ordførerkandidat Arendal Høyre, Benedikte Nilsen, 4 kandidat Arendal Høyre, Maiken Messel, 8.kandidat Arendal Høyre og Nina Roland, 9.kandidat Arendal Høyre