fbpx
skip to Main Content

En bærekraftig og ansvarlig innvandringspolitikk

Flere kommuner i Agder har hatt en naiv asyl- og flyktningpolitikk over mange år. Spesielt merker vi dette i Arendal og Kristiansand. Men flere kommuner kommer etter. Resultatet av denne feilslåtte politikken har begynt å koste oss. Både i Kristiansand og Arendal så merkes dette på sosialhjelpbudsjettet, i både Arendal og Kristiansand så utbetales omtrent 70% av sosialhjelpen til mennesker med innvandrerbakgrunn. Kostnadene som en liberal innvandringspolitikk har for samfunnet vil bli høye for Agder og spesielt for våre to store byer, hvis vi ikke er villige til å innføre en mer restriktiv innvandringspolitikk.

Steinar Bergstøl Andersen. Foto: privat

Det er et faktum at samfunnet blir bedre og velferdsstaten stadig utvikler seg til fordel for flere av våre innbyggere. Den velferdsstaten vi har utviklet og gjort til en av verdens beste, er langt bedre enn det tidligere generasjoner har opplevd. Velferdsstaten har mange rettigheter, noen plikter og ivaretar flere enn noensinne. Den er ikke fullkommen eller perfekt, og den må moderniseres for å være bærekraftig. Men slik den norske velferdsstaten er nå, så ivaretar vi majoriteten av de som er uten jobb eller har økonomiske utfordringer.

Vi har en velutviklet velferdsstat nå, fordi vi har oppnådd høy inntekt av oljenæringen vår. Men selv om vi har det bra nå, så har vi mange utfordringer vi må håndtere. Noen av disse utfordringene er innvandring og mindre oljeinntekter. Det betyr dessverre at det samfunnet og den velferdsstaten vi gir videre til neste generasjon er i fare for å være svakere, og den vil ivaretar færre av våre innbyggere, samtidig som vi også gir videre et samfunn med mer utrygghet, økt polarisering og mer kriminalitet.  Derfor er det min oppfatning at vi må fortsette å begrense antallet som kommer inn til landet, samtidig som vi sier nei til å bosette flere flyktninger i Agder.

Skal vi gi neste generasjon et samfunn som har økt kriminalitet, økt polarisering og mer utrygghet eller skal vi gi neste generasjon et samfunn som ivaretar de som faller utenfor, og gi innbyggerne økt trygghet? Jeg jobber for at vi velger det siste. Jeg tror på en velfungerende velferdsstat, og jeg tror at mennesker har det bedre når man føler seg trygg.

Det er åpenbart for meg at Agder ikke kan ta imot flere flyktninger, derfor syntes jeg det er urovekkende at flere politikere fortsatt tar til orde for at vi skal fortsette med en politikk som kun skaper mer utrygghet, og bidrar til at vi får økt kriminalitet.

Det er viktig for meg å være tydelig, og mitt budskap er at alle som er bekymret har god grunn til det. Vi må helt nødt å se en endring i politikken hvis vi ønsker at de som kommer etter oss, også skal vokse opp i et trygt og godt samfunn. Jeg vil kjempe for et samfunn med lite kriminalitet, og jeg vil kjempe for at neste generasjon arver en velfungerende velferdsstat og et trygt lokalsamfunn for seg og sine barn.

Steinar Bergstøl Andersen
Fylkesordførerkandidat
Agder FrP

Back To Top