fbpx
skip to Main Content

God eldreomsorg, fordi våre eldre fortjener det.

 I disse dager hører vi mye om «hva vi har fått til i regjeringserklæringen».  Noen partier skryter av det, men ett parti sier ikke noe.

Men – hva får man til i en mindretallsregjeringserklæring?  Når sakene etter hvert kommer opp i Stortinget vil det jo vise seg hvem av de tre partiene som har vært smartest til å velge «seire».

Vil man få flertall på Stortinget for:

å legge ned pelsdyrnæringen?

å la være å lete etter olje i Nord?

å øke dieselavgiften?

å ta inn flere kvoteflyktninger?

å øke tidspunktet for øl salg eller for lengre åpning av vinmonopolet?

å ta bort eiendomsskatten?

å fortsette å bygge sykehjemsplasser?

å få et nasjonalt eldreombud?

å ha kjøkken på sykehjem?

Jeg  har liten tro på at det meste av det som står i regjeringenserklæring, av partienes særinteresser, vil få flertall slik stortinget er sammensatt idag, kanskje med unntak av å legge ned pelsdyræringen og at man ikke skal lete etter olje i Nord.

Men jeg håper på at man får flertall for det om eldreomsorg som er tatt med i erklæringen.

Pensjonistpartiet ville, om vi hadde vært på Stortinget, ha vært med på å få bort eiendomsskatten, den er urimelig og helt uakseptabel etter min mening.  Vi ville selvfølgelig ha gått for flere sykehjemsplasser,  kjøkken på sykehjem og et nasjonalt eldreombud. Pensjonistpartiet vil også ha bedre og fler nye veier.

Et eldreombud bør vi virkelig få på plass. Det er viktig at eldre mennesker og deres pårørende har et ombud å gå til når de har problemer.  Vi vet at det er forskjell på hvordan eldre menneske blir behandlet, fra kommune til kommune, og det er uholdbart. Vi skal ha respekt for våre eldre og behandle dem likt, uansett hvor de bor.  Da vil det være flott med et eldreombud, når det viser seg at kommunen ikke holder mål.

Statlig finansiert eldreomsorg bør vi også få i Arendal.  Det har de hatt i en prøveperiode i Lillesand.  Da Lillesand ble forsøkskommune på dette, var jeg nede å kom med nyheten, Lillesand tok imot utfordringen og er nå veldig godt fornøyd med Statlig finansiert eldreomsorg. Statlig finansiert eldreomsorg vil likebehandle våre eldre, og gi dem den verdighet de fortjener. Sammen med et eldreombud og en eldreminister, vil det øke fokuset og bedre forholdene for våre eldre.

Så til slutt, Pensjonistpartiet er et borgerlig parti, og ville selvfølgelig ha støttet en borgerlig regjering om vi var representert på Stortinget.

 

 

 

Back To Top