fbpx
skip to Main Content

Eiendomsskatten er umoralsk og rammer usosialt

Når bystyret nå setter seg ned og skal bruke mange millioner på ny takst på samtlige hus i Arendal må man kunne sette spørsmålstegn ved hva de tenker med. Eiendomsskatten er umoralsk ettersom eiendommen allerede er kjøpt og betalt, og fordi Norge har privat eiendomsrett som burde tilsi at man råder over egen eiendom. Det er også viktig å poengtere at eiendomsskatten rammer usosialt, og vil ha mye større betydning for en familie med årsinntekt på 600000 kr enn ordføreren på over 1 million. Man skulle jo tro at politikerne på venstresiden vil at de med minst skal få mer, men i følge bystyrets nylige vedtak ønsker de altså heller at vanlige folk skal måtte leie enn å eie.

Samtidig som vi beboere betaler stadig mer i skatt og avgifter finner bystyret det for godt å sløse med mer av pengene våre, og nå som det til neste år er vedtatt at makssatsen for eiendomsskatt skal synke til 5 promille er de nervøse for de tapte skatteinntektene på ca. 24 millioner kroner. Dette skulle være en gavepakke til huseierne i Norge, men i stedet bruker altså bystyret skitne taktikker for å sikre seg de tapte inntektene. En skandale spør du meg! Det er på tide og bygge ned eiendomsskatten og heller stoppe sløseriet i kommunen. Hvis vi ønsker tilflytting og flere arbeidsplasser er nettopp det å fjerne eiendomsskatten en god start, da dette sannsynligvis vil lokke bedrifter og gründere til byen vår. Er det ikke ønskelig at flere bosetter seg i den flotte byen vår?

Ifølge SSB var det 365 kommuner med eiendomsskatt i Norge, og 63 kommuner uten i 2016. I kommunene uten eiendomsskatt var det generelt tettere befolkning, og 30% av kommunene hadde flere innbyggere enn 20000. I kommuner med eiendomsskatt var det kun 10% som hadde over 20000 innbyggere. Kommuner uten eiendomsskatt hadde også mer oppsparte midler til disposisjon i fond og lavere langsiktig gjeld enn kommuner med eiendomsskatt. Langsiktig gjeld omfatter blant annet pensjonsforpliktelser og sertifikatlån, og det er pensjonsforpliktelsene som er noe lavere blant kommuner uten eiendomsskatt.

Husholdningene i kommunene uten eiendomsskatt hadde i tillegg noe høyere inntekt og formue enn husholdningene i kommunene med eiendomsskatt. I 2015 hadde 43% av husholdningene i kommunene uten eiendomsskatt en samlet inntekt på 750000 kroner eller over, og 11% av husholdningene hadde en formue på 4 millioner eller mer. I kommunene med eiendomsskatt hadde til sammenligning 39% av husholdningene en samlet inntekt på 750000 kroner eller over, og 8% hadde en formue på 4 millioner eller mer (SSB, 2016).

Liberalistene Arendal mener med dette at det vil være langt gunstigere for kommunens økonomi å stimulere til vekst ved fjerning av eiendomsskatten, enn ved å sikre midlertidige inntekter til kommunens budsjett. Vi kommer til å kjempe for at Arendals innbyggere skal få lov til å styre mer av egen økonomi, og for senking av umoralske og usosiale skatter som eiendomsskatten.

Det er på tide med et friskt pust i bystyret, husk dette ved valgurnene i september.

Daniel Fosseli
Sekretær Liberalistene Arendal

Back To Top