Annonse:

Eiendomsskatten i Arendal – med AP i posisjon øker den kraftig i kommende år

I formannskapet torsdag 8.november la posisjonen ledet av AP, FrP og Høyre frem sine budsjettforslag for Budsjett 2019 og for handlingsplanperioden 2019-2022.
Ikke overraskende følger den AP-ledete posisjonen rådmannens råd om å øke eiendomsskatten kraftig i kommende år. Det er ingen grunn til å tro at det blir endringer i endelig budsjettbehandlingen i bystyret 29. november 2018.
I år er den totale eiendomsskatten på 114 millioner fordelt på boligeiere, hytter og næringseiendommer. Til 2022 vil den øke til i hvert fall 145 millioner, en økning på hele 27%!  Akkumulert vil det da hentes inn ca. 60 millioner mer i eiendomsskatt i perioden.
Denne økningen vil ramme hardt – både for hus og hytteeiere og for næringslivet!

Arkivfoto

Eiendomsskatten ble innført i år 2000 i Arendal kommune som et midlertidig tiltak i en tid med krevende økonomi. Denne midlertidigheten har tydeligvis blitt permanent. Beregningsgrunnlaget er at alle eiendommer får en kommunal takst. Fra denne taksten trekkes et bunnfradrag på 60 %. Eiendomsskatten beregnes deretter med 7 promille som er lovens høyeste sats. Satsen gjelder både bolig, hytter og næringseiendom.
Ap – sammen med sine samarbeidende partier i Arendal har fra 2016 innført maks eiendomsskatt på både bolig og næring.  Nå ønsker de å foreta en såkalt «kontorjustering». Det vil si at de øker beregningsgrunnlaget med 10 % hvert eneste år i perioden 2020, 2021 og 2022. Det betyr i praksis at regningen til deg og meg blir øket med 10 % hvert eneste år – langt mer enn ordinær lønns og prisstigning.  Har du kr 5.000,- i årlig eiendomsskatt, så vil den i 2022 øke til 6.450. Har du kr 10.000,- i eiendomsskatt, så vil den øke til kr 12.700,- i 2022. Har bedriften en eiendomsskatt på kr 60.000,-, så vil den øke til kr 76.200,- i 2022.
Eiendomsskatten er etter Høyres oppfatning en usosial skatt og en ekstra byrde. For næringslivet er eiendomsskatten også konkurransevridende ift. kommuner uten eiendomsskatt. Med sterkt redusert eller ingen eiendomsskatt ville det vært et konkurransefortrinn for næringslivet i Arendal. Flere bedrifter ville funnet det interessant å utvikle seg i Arendal. Det samme kan sies om ønsket om å få flere innbyggere. Det er også en kjensgjerning at eiendomsskatt bremser prisutvikling på boliger.
Høyre foreslo i behandlingen i sak om eiendomsskatt i bystyret i mars 2018 om at det ved «kontorjusteringen» ikke skulle være mulig å øke eiendomsskatten. Det stemte Ap + samarbeidende partier ned.

I forbindelse med budsjett for 2019 og handlingsplanen for 2019-2022, så har Arendal Høyre foreslått en reduksjon i eiendomsskatten på 70 millioner sammenliknet med rådmannen og Arbeiderpartiets  forslag.
Arendal Høyre er sterkt bekymret for den sterke økningen i eiendomsskatten. Denne utviklingen kan ikke fortsette. Dette er også nedfelt i forslaget til program for Høyre i perioden 2019-2023.
For å kunne oppnå målet om gradvis reduksjon av eiendomsskatten for til sist å fjerne den helt, så må det gjennomføres klare prioriteringer i driftsbudsjettet og det må gjennom ulike tiltak skapes et økonomisk handlingsrom.
Politikerne må prioritere i utgiftene – ikke bare legge økte byrder på innbyggerne og næringslivet!

Geir Fredrik Sissener, gruppeleder Arendal Høyre