fbpx
Annonse:

E18-traséen mellom Rannekleiv og Vik

Debatten om hvor den nye E18-traséen skal ligge, tilspisser seg. Det samme gjelder hvor mange alternativ som skal ut på høring.

Da Nye Veier kom med sine anbefalinger om å velge eksisterende E18 mellom Rannekleiv og Grimstadporten, var vi mange bygdefolk som trakk et lettelsens sukk. Endelig var de kommet til fornuft i denne betente saken. Endelig konkluderte de med at det eneste riktige var å fortsette å bruke eksisterende trasé over Nedenes og Fevik. Den veien er under 20 år gammel, og var i opprinnelig stand ment å vare til minst år 2040.

E18-traséen mellom Rannekleiv og Grimstadporten er de fleste steder 3 felt i dag. Ett felt til så blir det 4 felt. Det meste av traséen er ment å gjenbrukes. En liten strekning i Fevikmarka har Nye Veier sagt de vil rette ut. De har sagt at en måte å rette den ut på, kan være å gå i tunnel. De har videre sagt at ubrukt vei vil bli tilbakeført til naturen. Det vil medføre at det blir bedre enn dagens trasé gjennom Fevikmarka.

Vi som bor på Gjennestad, Helle, Nersten, Væding, Fogdemyra, Kvikshaug, Lunde, Have, Tøra, Nilsesvold, Bjørnetrø, Håbestad og Lia, bruker strekningen mellom Gjennestad og Lia og Bringsværd som tur- og rekreasjonsområde. Området kan sammenlignes med områder som Dømmesmoen og Åsbieskogen, og er veldig verdifullt for oss som bor mellom Rannekleiv og Temse. Området brukes av en stor del av befolkningen i Arendal og Grimstad. Den gamle Kongeveien ligger i dette området, og er en kulturarv vi må ta vare på. Området har stor regional verdi.

Det er 15 kilometer med turområde, som vi ønsker å beholde som en viktig grønn lunge for hele Arendal og Grimstad. Dersom det skulle blitt lagt en 4-felts motorvei gjennom dette området, så ville det vært katastrofe for naturen, dyrelivet, fuglelivet, kulturlivet og bygdelivet. En ny 4-felts motorvei ville ødelagt 15 kilometer med boligområder, turområder og rekreasjonsområder. Turområdene våre brukes daglig av flere hundre mennesker, både skoler, barnehager, privatpersoner til fots, med og uten hund, til hest og på sykkel.

Hele denne 15 kilometer lange området strekker seg gjennom både Arendal kommune og Grimstad kommune. Strekningen er regulert til LNF-område; landbruk, natur og friluft. Store landbruksarealer vil bli ødelagt dersom dette området vil bli valgt som korridor for ny E18. Asfalterte områder kan ikke rehabiliteres til landbruk igjen. Vi har naturskjønne omgivelser på tvers av kommunegrensene. Vi har flotte turveier og rikt dyreliv. Vi har bekker, elver og tjern. Det er rekreasjon å gå tur i den flotte naturen vi har på denne strekningen. Stille og rolig, med dyreliv, fuglekvitter og trær som vaier i vinden.

Det er veldig viktig for miljøet å bevare de grønne lungene for oss og våre etterkommere. Bygdelivet i alle de nevnte bygdene vil bli delt flere steder, og ødelagt. Skolekretser og grender vil bli delt og oppvekstmiljøene vil bli ødelagt. Det å splitte disse områdene, som i dag henger sammen som perler på en snor, anses som svært ødeleggende for LNF, for oppvekst, for bomiljø, for livskvalitet og for helse. Det er viktig at langtidskonsekvensene av disse bygdeødeleggelsene blir nøye vurdert. En stor ikke-prissatt konsekvens i det samfunnsøkonomiske regnestykket.

Av vann og vassdrag har vi Temsevannet, Nidelva og Gjennestadtjenna. Vi er livredde for at det samme skal skje her som det skjedde med Kalvellfjorden i Lillesand da veien mellom Grimstad og Kristiansand ble bygget. I dag, 10 år etter, er det fortsatt ikke liv i Kalvellfjorden. Det hadde vært en katastrofe for det helt spesielle fuglelivet i Temse, for laksen i Nidelva og for rekreasjonen ved Gjennestadtjenna, om vi skulle oppleve det samme i vårt område.

Av dyreliv har vi blant annet elg, hjort, og veldig mye rådyr, som kan bli et stort problem for trafikken. Av fugleliv har vi blant annet ugle, ørn, hauk, musvåk, glente, skogsduer, ravn, kaier og kråker. Videre har vi ender, gjess, knoppsvaner, sangsvaner, vipe, samt mange andre typer vadefugl som fuglekikkere valfarter hit for å se på.

Når det gjelder problemene rundt rushtid ved Grimstad hver morgen og ettermiddag, så vil det ikke hjelpe med verken 4-felts eller 10-felts vei dersom det ikke gjøres noe med tilfartsveiene til Grimstad sentrum. Det er flaskehalsene i avkjøringene fra E18 og påkjøringene til E18 som lager kø, og for at det skal være noen vits med ny vei så må disse bygges om for å håndtere rushtrafikken. Men det har jo ikke direkte noe med strekningen mellom Rannekleiv og Vik å gjøre.

I dag har kommunestyret i Arendal vedtatt å anbefale det interkommunale plansamarbeidet for E18 at den indre traséen, vest for Temse, ikke skal legges ut på høring.

Mandag 1. april er det kommunestyret i Grimstad som skal samles om sin anbefaling til det interkommunale plansamarbeidet for E18.

Det har tidligere blitt nevnt de 8 musketerene, som var betegnelsen på ordførerne i de 8 involverte kommunene. De har støttet hverandre i de sakene som har vært vanskelige for de enkelte kommunene. Denne gangen trenger Grimstad støtte til å få en god løsning gjennom og forbi Grimstad sentrum. Vi håper derfor Grimstad kan støtte Arendal i at det eneste fornuftige forslaget fra kommunegrensa i øst, er å velge å oppgradere dagens E18-trasé til en 4-felts vei på strekningen fra Rannekleiv til Grimstadporten. Det er jo også der det er kjente grunnforhold, for det har vært bygd vei der tidligere. Grunnforholdene gjennom hele indre trasé vest for Temse består av veldig mye kvikkleire, som kan gi store kostnadsmessige overraskelser underveis i en eventuell utbygging.

Vi trenger ikke 11 veibaner mellom Arendal og Vik. Det holder lenge med 8. Vi trenger ikke ødelegge 15 kilometer med natur når vi allerede har en nesten ny vei som lett kan oppgraderes. Fevikmarka har allerede en 2-3-felts E18. En utbygging med 1-2 felt til en 4-felts motorvei vil gjøre mye mindre skade enn å skulle dele opp og ødelegge nye bygder over en 15 kilometers strekning.

Bygg ut eksisterende trasé i Fevikmarka, og kompenser med gode avbøtende tiltak der dette er nødvendig. Støytiltak er en del av standarden ved bygging av ny vei i dag, og støyen i Fevikmarka vil antakelig høres mindre med 4-felt og skjerming etter dagens standard, enn den gjør i dag etter gammel standard. Tunnel under lysløypa ønskes velkommen. Dette er fremtidsrettet miljøtankegang.