fbpx
skip to Main Content

E18  STØYPROBLEMER

Beboere i Torsbuåsen merker stor forskjell på støy etter at den nye veien ble åpnet.

Det er en stor endring i støyen i forhold til tidligere.

Støyvollen virker som et spretthopp opp mot de øverste husene i veien Torsbuåsen og Lokes vei. Når bilene kjører inn mot tunnellen eller kommer ut merkes det godt. I tillegg er støyen fra biler som kjører på «våkn opp»stripene svært sjenerende

Noen av husene har fått støydempende tiltak, og noen ingen ting.

Boliger som tidligere ikke hørte stort fra E18 plages nå med mye støy.

Det er viktig å si at hele sommerhalvåret er jo de aller fleste mye ute,

Vi må jo si at hele sommeren tilbringer de flest ute i hagene, på terrassene mv, Fra tidlig morgen til utover kvelden. Dette er en viktig tid for alle her i vårt kalde land.

Sommer med lange lyse kvelder og hyggelige sammenkomster i hage mv er viktig for alles helse.

Vi har behov for å være ute i solen om sommeren, men det blir ikke lett når støyen er så sjenerende.

Det er jo veldig hyggelig å kunne prate sammen uten å måtte rope!

Det er mye god helse i mindre støy og det betyr veldig mye for oss det gjelder. Vi må kunne få en bedre hverdag i vårt område.

Dette er en Europavei med veldig mye trafikk – HELE DØGNET!!!

I tillegg, spesielt på kveld og natt er det VELDIG  høy lyd fra biler som kjører ut/inn i tunnellen fra både Harebakken og Longumsiden . Derfra har vi aldri hørt trafikken tidligere.

Dette går utover nattesøvn og er svært uheldig.

Gamle E-18 – ny fylkesvei, det er veldig mye støy fra bakken opp til den nye rundkjøringen. Dette kommer i tillegg til E-18 støyen.

Hvor mye skal vi måtte tåle av støy?

Hvorfor skal man så inderlig vel tåle den urett som ikke rammer en selv! ref.Arnulf Øverland

Vi forventer en ny støyvurdering av dette området. Det må settes opp støymålere på flere steder, over en periode. Slik at det da kan vurderes nye støyreduserende tiltak.

Vi foreslår miljøtunnell på begge sider. Dette vil gagne ALLE i området.

Det er jo spart mange millioner – ca 300 – så da er det jo penger igjen til støytiltak

Vi vedlegger underskriftslister fra eiere av eiendommer i Torsbuåsen, Tors vei og Lokes vei

 

 

Back To Top