Annonse:

E18: Politikere, ansvaret er deres

Nå er det viktig at dere som er politikere bruker lokalkunnskap når ny E18-trase skal bestemmes mellom Arendal og Grimstad. Her er noen innspill å ta med i den avgjørelsen.

Som menige innbyggere virker det opplagt at det må bli klart rimeligere å ruste opp en motorvei som allerede har tre felt på store deler av strekningen enn å bygge en ny firefelts vei helt fra bunnen av.

Det synes også opplagt at naturinngrep, tap av dyrket mark, konsekvenser for friluftsområdene og ødeleggelse av nær- og bomiljøer blir langt mindre langs nåværende E-18 enn alternativet gjennom Helle og Lia.

Og det er vanskelig å forstå nødvendigheten av to motorveier parallelt mellom Arendal og Grimstad. Hvilket annet område med 68000 innbyggere har tatt seg råd til å tape så mye natur og bomiljøer for å flotte seg med en motorvei som alternativ omkjøringsvei?

Vi håper dere vurderer de ikke-prisgitte konsekvensene ny vei vil ha på blant annet friluftsliv, bygdeliv, kultur- og naturlandskap, Det er de konsekvensene lokalbefolkningen må leve med.

Så politikere, vår forventning er at dere også går nøye igjennom alle innspill fra innbyggere på medvirkningsportalen før dere bestemmer dere.

Hanne Gerd Goggsbo, nåværende leder av Nersten Velforening.
Arne Isaksen, mangeårig leder og medstifter av Nersten velforening