fbpx
skip to Main Content

E18 Dørdal – Grimstad: Nye Veier, demokratiske prosesser og det interkommunale samarbeidet

Agder SV ønsker åpne demokratiske prosesser, forutsigbarhet og gode langsiktige løsninger i veiprosjekter i Agder.

Det har kommet mer enn 600 innspill til planprogrammet. Folkemøtene har vært fulle. Folk er spente og urolige. Hvor vil veien komme ? Blir jeg berørt? Spørsmålene er mange, og svarene har til nå vært lite konkrete. Nye Veier ønsker at planprosessen skal gjennomføres i rekordfart.

Mirell Høyer-Berntsen. Foto: Privat

E18 utbyggingen krever omfattende arealinngrep og berører svært mange av våre innbyggere. Agder SV mener våre innbyggere fortjener juridiske og demokratiske prosesser som sikrer forutsigbarhet og gode langsiktige løsninger. For et fylke med levekårsutfordringer må de lokale hensynene og lovmessige hensyn veie tungt. Dette er prosesser som ikke må hoppes bukk over.

Ekspropriasjon til vei- et svært inngripende tiltak:
Ekspropriasjon og grunnerverv til vei er inngrep som medfører at grunneier blir tvunget til å gi fra seg grunn. Dette fordi de samfunnsmessige hensyn alltid vil veie tyngre enn grunneiers interesser. Store veiprosjekter medfører dermed store konsekvenser for de berørte.

Det spiller liten rolle om det er slektstedet som har tilhørt familien i generasjoner, det nye drømmehuset du akkurat var ferdig med å bygge eller om det er det lokale turområdet ditt, badeplassen eller gården til bestefar.

Mange vil måtte belage seg på å få en vei med tusenvis av biler og vogntog tett på hjem og nærområder. Støy, støv, forurensning og også mulig nedsatt verdi på de nærliggende områdene, er konsekvenser for de som er berørt.

Vi må derfor huske at ekspropriasjon og store veiutbygginger er svært inngripende tiltak. Det berører mange og det forandrer landskapet og kvaliteten på stedet hvor vi bor , og der våre barn skal vokse opp. Dette er hensyn vi folkevalgte må legge stor vekt på når avgjørelser om korridor skal tas.

Ny E18 løser ikke de lokale trafikale utfordringene:
Det er flott å kunne kjøre raskt fra Oslo til Stavanger.
Men ny E18 vil ikke nødvendigvis løse de lokale trafikale flaskehalsene. Trafikkforholdene lokalt vil i stor grad være akkurat som før- eller forverret på grunn av økt tilrettelegging for bilisme, færre avkjøringsmuligheter, flere rundkjøringer og større omveier.

Arendal øst har som følge av utbyggingen mistet store viktige naturområder som bymarka, familier har mistet sine hjem, andre har fått støy og vogntog rett utenfor døra si. Lovverket er utfordret på en slik måte at mange uttrykker bekymring for den videre prosessen.

Agder SV vil derfor oppfordre Nye Veier og det interkommunale samarbeidsstyret til å tenke langsiktig og sikre de beste løsningene for oss som bor her, og for de som vil bli berørt av utbyggingen. Vi må lytte til alle berørte parter og sikre bred politisk forankring slik at ikke viktige avgjørelser er tatt uten reel påvirkningsmulighet.

Agder SV oppfordrer derfor til åpne demokratiske prosesser, at man forholder seg til juridisk bindende reguleringsplaner og lar lokale hensyn veie tungt i det videre arbeidet.

Mirell Høyer-Berntsen
Fylkesordførerkandidat, Agder SV

Back To Top