fbpx
Annonse:

Din stemme teller og kan være avgjørende

Ved kommunevalget i Arendal i 2015 var det lav valgdeltakelse med kun 55,2%.
Snittet av landet var på 60,0%. Til sammenlikning var valgdeltakelsen ved kommunevalget i Arendal på 60,6% i 2011. Da var snittet av landet på 64,2%.
Ved Stortingsvalget i 2017 var valgdeltakelsen i Norge på 78,3,6%. I Arendal var valgdeltakelsen ved samme Stortingsvalget på 76,6%.
Dette viser at Arendal ved de to siste kommunevalgene hadde en valgdeltakelse på 4-5% lavere enn snittet i Norge, mens det ved sist Stortingsvalg kun var 1,7% lavere enn landsnittet. Det hadde vært flott om vi hadde samme fremmøte ved kommende kommunevalg!

Nasjonal statistikk (SSB) for kommunevalget i 2015 kan vi blant annet lese følgende: at for førstegangsvelgerne i alderen 18-19 år var valgdeltakelsen 53 prosent for kvinnene og 44 prosent for mennene. Denne kjønnsforskjellen, altså at kvinnene stemmer i større grad enn mennene, holder seg stort sett konstant frem til begynnelsen av 60 årene, da flater den ut og valgdeltakelsen er omtrent den samme for kvinner og menn. Fra pensjonsalderen er imidlertid valgdeltakelsen høyere blant menn.
Kun 4 av 10 innvandrere med norsk pass stemte. Til sammenlikning var valgdeltakelsen blant norske statsborgere uten innvandrerbakgrunn 64 prosent. Det er grunn til å tro at all denne statistikken er nokså gyldig også i Arendal.
Blant disse nevnte gruppene har vi som politikere med andre ord en betydelig jobb å gjøre.

Det er god grunn til å stille spørsmål ved hvorfor det gjennomgående er betydelig lavere valgdeltakelse ved kommunevalg enn ved Stortingsvalg. Et kommunevalg burde være av minst like stor interesse all den tid det skal foretas valg på partier og kandidater som har stor betydning for den enkelte innbygger, for næringslivet og frivillige lag og foreninger.
Er det ikke nok saker som engasjerer? Det burde det være i Arendal i 2019. Andre peker på at det er for liten forskjell på partiene lokalt. Det siste er vi ikke enig i, det er betydelige forskjeller.
Andre peker på at nasjonal politikk for lett overskygger lokalpolitikk og deres kandidater. Det blir også hevdet fra enkelte at det er for mange partier ved lokalvalg.
Det er ingen tvil om at det største ansvaret for å løfte frem egen politikk og forklare forskjellen på partiene ligger på oss lokalpolitikere ved kommunevalg.

Vi ser ved hvert valg at enkelte kandidater kommer inn med svært få stemmers margin. Den kandidaten kan være en vippekandidat i et parti som vipper den politiske situasjonen. Derfor er hver stemme viktig. Det er også et viktig poeng av den som måtte bli ordfører får et solid mandat fra velgerne, det får man med høy valgdeltakelse. Med en avgitt stemme så kan du som velger også ha en berettiget mening.
Som velger kan du forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fra og med 10. august til og med 6. september ved Arendal bibliotek. I år er valget utvidet med en ekstra dag i Arendal, så du kan også stemme søndag 8. september (kl 12-1800) og på selve valgdagen 9. september (1000-2000). Dette kan du gjøre i ett av de 12 valglokalene i Arendal. At alle valglokalene er åpne også på søndag, er et forsøk på å øke valgdeltakelsen.

Med ønsker om høy valgdeltakelse og ett riktig godt valg.